Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Zdeněk Svoboda, Lucie Honzíková, Eliška Kuboňová, Miroslav Janura
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Z. Svoboda, A. Heckel, J. Gallo, Jarmila Kristiníková, M. Janura
Rok: 2014, Rehabilitácia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014, Onkologie
článek v odborném periodiku
 
Eva Zacharová, J. Haluzíková
Rok: 2013, Interni Medicina pro Praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Filip Burša, Leopold Pleva
Rok: 2013, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha
 
Jana Vyskotová, Rostislav Čichoň
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Lucie Honzíková, Zdeněk Svoboda, Miroslav Janura, Jiří Rosický, Eliška Martinásková
Rok: 2013, Rehabilitace a fyzikální lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
ostatní
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Leopold Pleva, Ivo Kopáček, Jiří Demel
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Kamila Řasová, Patricia Martinková, Jana Vyskotová, Michaela Sedová
Rok: 2012, Patient Related Outcome Measures
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze