Publikační činnost - IS PUBL
Miroslav Janura, Zdeňka Krhutová, Z. Svoboda, Pavel Novosad
Rok: 2012, InTech Design Team
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
ediční a redakční práce
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
K. Frydrýšek, Leopold Pleva
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
K. Frydrýšek, Leopold Pleva
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Leopold Pleva, Miroslav Kitka
Rok: 2011, Klinika úrazovej chirurgie LF UP
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
M. Janečka, K. Frydrýšek, Leopold Pleva, J. Rojíček, R. Klučka, M. Sivera
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Leopold Pleva, M. Šir, Jana Chmelová, J. Pometlová
Rok: 2011, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011, Odborný časopis Zdravotnícke štúdie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Sestra
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Sestra
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha
 
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
J. Pometlová, M Šír, Leopold Pleva
Rok: 2010, Interní medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010, Neuveden
odborná kniha
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Urologie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Janura, Zdeňka Krhutová, Pavel Novosad, Z. Svoboda
Rok: 2010, Osteologický Bulletin
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Janura, C. Peham, T. Dvořáková, M. Elfmark
Rok: 2009, HUM MOVEMENT SCI
článek v odborném periodiku
 
T. Dvořáková, Miroslav Janura, Z. Svoboda, M. Elfmark
Rok: 2009, Česká kinantropologie
článek v odborném periodiku