Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu
 
Leopold Pleva, Pavel Prusenovský, Ivo Kopáček
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Leopold Pleva, I. Kopáček, Pavel Prusenovský
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku
 
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Ladislav Lukáč
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku
 
Leopold Pleva, Ivo Kopáček, Jana Chmelová, Pavel Prusenovský
Rok: 2003, -
článek v odborném periodiku
 
Leopold Pleva, Ivo Klus, Roman Madeja
Rok: 2003, 3.anesteziologická konference - Křivánkovy dny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Miroslav Janura, M. Máčala, František Vaverka, J. Kratochvíl, M. Lehnert
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Ivo Mařík, O. Maříková, A. Ignys, M. Krajewska-Walasek, K. Kozlowski
Rok: 2003, Magyar Radiologia, 77
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Karel Rozum, L. Kovář, J. Melecký, F. Kovařčík, R. Stacha, Leopold Pleva
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Vladimír Ječmínek, Leopold Pleva
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku
 
Leopold Pleva, Karel Rozum, Vladimír Ječmínek, Ivo Klus
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Leopold Pleva, Pavel Prusenovský, Ivo Kopáček
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
I. Mazura, F. Nutsu-Mazura, Ivo Mařík, O. Maříková, P. Blaha, M. Kuklík, T. Pexa, M. Zachová, D. Leznarová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003,
kapitola v odborné knize
 
Pavel Prusenovský, Leopold Pleva, M. Šír, Luděk Pliska
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Scholl Style
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Právo. Test servis.
článek v odborném periodiku
 
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Pavel Prusenovský
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Ediční středisko VŠB-TU
odborná kniha
 
Ladislav Lukáč, Karel Rozum, Leopold Pleva, Roman Madeja
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ivo Kopáček, Leopold Pleva, Pavel Prusenovský
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Pavel Prusenovský
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, CEVJ
článek v odborném periodiku
 
Ivo Mařík, I. Mazura, O. Maříková, F. Mazurová, M. Kuklík
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ivo Mařík, P. Černý, Jan Čulík, D. Zemková, P. Zubina, E. Hyánková
Rok: 2003, Orthopädie-Technik Quarterly, English edition III
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rajko Doleček, Leopold Pleva, A. Pohlídal
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku
 
Ivo Mařík, K. Horký, I. Mazura
Rok: 2003, Galén
kapitola v odborné knize
 
Pavel Prusenovský, Leopold Pleva, Ivo Kopáček
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku
 
Pavel Prusenovský, Leopold Pleva, M. Šír, Ivo Kopáček
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
M. Šír, Leopold Pleva
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku
 
Leopold Pleva, Ivo Kopáček, Jana Chmelová, Pavel Prusenovský
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku
 
Roman Madeja, Leopold Pleva, Jiří Demel
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Roman Madeja, Leopold Pleva, Jiří Demel
Rok: 2003, 2-ND International sympozium the total knee arthroplasty
článek v odborném periodiku
 
M. Šír, Leopold Pleva, Luděk Pliska
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Leopold Pleva, M. Šír, Pavel Prusenovský
Rok: 2003, 3. anesteziologická konference - Křivánkovy dny
článek v odborném periodiku
 
Pavel Prusenovský, Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rudolf Vronský, Leopold Pleva, Stanislav Jelen, René Hrdlička
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku
 
Leopold Pleva, Jiří Černoch, Jana Chmelová, M. Šír
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku
 
Martina Černeková, Petr Hlaváček
Rok: 2003, Príloha ZdN
článek v odborném periodiku
 
Pavel Prusenovský, Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek
Rok: 2003
stať ve sborníku