Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2002, Detail.Baťa
článek v odborném periodiku
 
Ivo Mařík, P. Zubina, J. Čulík, P. Černý
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Petr Krawczyk, V. Kubíčková, S. Borovičková
Rok: 2002,
kapitola v odborné knize
 
Miroslav Janura, E. Janurová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jana Vyskotová, Josef Pech
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Ivo Mařík, J. Čulík, P. Černý, D. Zemková, P. Zubina, E. Hyánková
Rok: 2002, Orthopädie-Technik, 11
článek v odborném periodiku
 
Ivo Mařík, D. Zemková, J. Čulík
Rok: 2002, Pohybové ústrojí, 9
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Osobní lékař
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Martina Černeková, Petr Hlaváček
Rok: 2002, ORTOPAEDIE Schuhtechnik
článek v odborném periodiku
 
Petr Hlaváček, Martina Černeková
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Právo . Test servis.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Kožařství
článek v odborném periodiku
 
Arnošt Silbernagel, A. Horyl, M. Greger
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jan Krhut, K. Mainer
Rok: 2002, Česká urologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Osobní lékař
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Ortopedická protetika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Ortopedická protetika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002,
kapitola v odborné knize
 
Miroslav Janura, František Vaverka
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Miroslav Janura, František Vaverka
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Ivo Mařík, J. Čulík, P. Černý, P. Zubina
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Neurologie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Miroslav Janura, D. Rodová, František Vaverka
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Rocznik Dzieciecej Chirurgii Urazowej
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Zeszyty naukowe Seria Mechanika
článek v odborném periodiku
 
Ivo Mařík, J. Čulík, P. Černý
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Jana Vyskotová, Josef Pech
Rok: 2002, In J.Riegrová " Diagnostika pohybového systému
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Janura, František Vaverka
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Ivo Mařík, O. Maříková, D. Zemková, K. Kozlowski, M. Kuklík
Rok: 2002, J Pediatr Child Health, 38
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Janura, E. Janurová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Petr Hlaváček, Martina Černeková
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petr Hlaváček, Martina Černeková
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Ivo Mařík, P. Černý, P. Zubina, A. Kosteas
Rok: 2001, Ortopedická protetika, 3
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, časopis Sestra 7-8/2001
článek v odborném periodiku
 
Ivo Mařík, J. Čulík, P. Černý, P. Zubina, Z. Sobotka
Rok: 2001, Pohybové ústrojí, 8
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Sestra 7-8/2001
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2001,
článek v odborném periodiku
 
Ivo Mařík, V. Smrčka, I. Juliš
Rok: 2001, Pohybové ústrojí, 8
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Právo
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Kožařství
článek v odborném periodiku
 
M. Greger, L. Čížek, Arnošt Silbernagel, M. Vidomská
Rok: 2001, Acta Metallurgica Slovaca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Právo
článek v odborném periodiku