Publikační činnost - IS PUBL
D. Kozáková, Z. Svoboda, Miroslav Janura, M. Elfmark, I. Nedvědová
Rok: 2009, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Miroslav Janura, P. Hlaváčková, J. Fristios, N. Pinsault, R. Cuisinier, N. Vuillerme
Rok: 2009, ARCH PHYS MED REHAB
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Miroslav Janura, A. Krobot, M. Elfmark
Rok: 2009, MED BIOL ENG COMPUT
článek v odborném periodiku
 
T. Dvořáková, Miroslav Janura, Z. Svoboda, M. Elfmark
Rok: 2009, Česká kinantropologie
článek v odborném periodiku
 
D. Kozáková, Z. Svoboda, Miroslav Janura, B. Paráková
Rok: 2009, Česká kinantropologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Ošetrovatelský obzor
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Miroslav Janura, Z. Svoboda, V. Porada
Rok: 2009, Soudní inženýrství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Zdeňka Krhutová, Jiří Novosad
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radim Uhlář, Miroslav Janura
Rok: 2009, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Rehabilitace a fyzikální lékařství
článek v odborném periodiku
 
Zdeňka Krhutová, Pavel Novosad
Rok: 2009, Osteologický bulletin
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Diagnóza
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Zdeňka Krhutová, Pavel Novosad
Rok: 2009, Medicína po promoci
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, -Zdravotnické noviny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radim Uhlář, Miroslav Janura
Rok: 2009, Studia Sportiva
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Zdravotnické noviny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)