Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Pavla Šťastná, Petr Hlaváček
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, In: Kučerová, H.: INTERSHOE - jarní prezentační veletrh na břehu Dunaje. Kožařství
článek v odborném periodiku
 
Z. Jonšta, Arnošt Silbernagel, F. Filuš
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, in Bulletin Slovenské antropologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Materiálove inženierstvo,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Právo
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Právo
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2000,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
P. Bílovský, I. Schindler, T. Kubina, J. Dänemark, M. Radina, Arnošt Silbernagel, J. Šarovský, K. Kučera
Rok: 2000, Acta Metallurgica Slovaca, Košice
článek v odborném periodiku
 
Ivo Mařík, V. Smrčka, M. Svenssonová
Rok: 2000, Pohybové ústrojí, 7
článek v odborném periodiku
 
Ivo Mařík, H. Hulejová, P. Špaček, J. Hyánek, E. Hyánková, M. Adam, F. Mazurová, D. Zemková
Rok: 2000, Čs Pediatrie, 55
článek v odborném periodiku
 
Jana Vyskotová, František Vaverka, Miroslav Janura
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, TEP,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Jiří Rosický, J. Klement
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ivo Mařík, D. Zemková
Rok: 2000, Pohybové ústrojí, 6
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, Ortopedická protetika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, Ortopedická protetika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Pavla Šťastná, Petr Hlaváček
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2000, Ortopedická protetika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000,
odborná kniha
 
Rok: 2000, Právo
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, Ortopedická protetika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, Ortopedická protetika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, Ortopedická protetika
článek v odborném periodiku
 
Ivo Mařík, J. Grochová, K. Kozlowski
Rok: 2000, Clinical Dysmorphology, 9
článek v odborném periodiku
 
Ivo Mařík, P. Černý, P. Zubina, P. Korbelář
Rok: 2000, Ortopedická protetika, 2
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Zeszyty naukowe Politechniky Opolskiej, Seria Mechanika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Kožařství
článek v odborném periodiku
 
Jiří Rosický, J. Klement
Rok: 2000, Ortopedická protetika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Ortopedická protetika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999, Ortopedická protetika
článek v odborném periodiku
 
Jiří Rosický, J. Klement
Rok: 1999, Ortopedická protetika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku