Archiv událostí

5. Ostravské likvorové sympozium
Typ akceKonference
Datum konání:10.09.2021
Místo konání:kongresový sál (budova INLEK)
Pořadatel:Ústav laboratorní medicíny FNO,
Ústav laboratorní medicíny
WWW: https://lf.osu.cz/kbo/26052/5-ostravske-likvorove-sympozium/

4. Ostravské likvorové sympozium
Typ akceKonference
Datum konání:06.09.2019
Místo konání:budova ZY
Pořadatel:Ústav laboratorní medicíny
WWW: https://lf.osu.cz/kvm/23753/4-ostravske-likvorove-sympozium/

Seminář termografie
Typ akceSeminář
Popis:Seminář je určen zejména studentům všeobecného lékařství a nelékařských oborů jako doplněk k výuce biofyziky, ale vítán je každý zájemce o informace o termografii a jejích možnostech.
Datum konání:14.03.2018
Místo konání:budova ZY
Pořadatel:Ústav laboratorní medicíny
WWW: http://www.osu.cz/?id=22020

Rehabilitace u dětí s DMO
Typ akceKonference
Datum konání:21.10.2017
Místo konání:aula Lékařské fakulty OU (budova ZY - ZY 373)
Pořadatel:Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství,
Ústav laboratorní medicíny,
Klinika léčebné rehabilitace FNO
WWW: http://lf.osu.cz/kre/20867/rehabilitace-u-deti-s-dmo-2017/

3. Ostravské likvorové sympozium
Typ akceKonference
Datum konání:08.09.2017 - 09.09.2017
Místo konání:budova INLEK LF OU
Pořadatel:Ústav laboratorní diagnostiky FN Ostrava,
Ústav laboratorní medicíny
WWW: http://www.osu.cz/?id=20814

Odborná konference a workshop Robotická rehabilitace
Typ akceKonference, workshop
Datum konání:25.03.2017
Místo konání:aula Lékařské fakulty OU (ZY 373 - budova ZY)
Pořadatel:Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství,
Ústav laboratorní medicíny
WWW: http://lf.osu.cz/?id=15232

Rehabilitace v psychiatrii
Typ akceKonference
Datum konání:25.02.2017
Místo konání:budova ZY
Pořadatel:Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství,
Ústav laboratorní medicíny

Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech / IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny
Typ akceworkshop, konference
Datum konání:18.06.2014 - 20.06.2014
Místo konání:Rožnov pod Radhoštěm
Pořadatel:Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o.,
Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP,
Ústav laboratorní medicíny,
Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci,
České centrum EBHC: afiliované centrum JBI Adelaide,
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy,
Fakultní nemocnice Hradec Králové
WWW: http://www.mnof.cz/centrum-hyperbaricke-mediciny--1061.html

Pracovní seminář Světelná mikroskopie v lékařské mikrobiologii a imunologii
Typ akceSeminář
Popis:Seminář je spojený s předvedením nového plně automatizovaného konfokálního mikroskopu FV10i.
Datum konání:09.11.2010
Místo konání:místnosti ZZ 122 (budova ZZ), ZW 104, ZW 112 (budova ZW)
Pořadatel:Ústav laboratorní medicíny,
Referenční laboratoř ČR pro anaerobní bakterie,
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP,
Olympus

I. středoevropská konference hyperbarické a potápěčské medicíny
Typ akcekonference
Datum konání:17.06.2010 - 18.06.2010
Místo konání:Velké Karlovice, Spa hotel Lanterna****
Pořadatel:Ústav laboratorní medicíny
WWW: http://lf.osu.cz/kvm/?id=7308

II. ostravské dny hyperbarické medicíny
Typ akcekonference
Datum konání:17.06.2010 - 18.06.2010
Místo konání:Velké Karlovice, Spa hotel Lanterna****
Pořadatel:Ústav laboratorní medicíny
WWW: http://lf.osu.cz/kvm/?id=7308

Jesenné pracovné dni. Genetická toxikológia a prevencia rakoviny
Typ akcekonference
Datum konání:13.10.2008 - 15.10.2008
Místo konání:Ústav experimentálnej onkológie SAV Bratislava
Pořadatel:Slovenská Akadémia Vied Bratislava,
Ústav laboratorní medicíny

XV. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd
Typ akcekonference
Datum konání:05.09.2008 - 06.09.2008
Místo konání:Špindlerův mlýn (Krkonoše)
Pořadatel:Odborná společnost hematologů,
Ústav laboratorní medicíny

Konference Aktuální problematika genetické toxikologie
Typ akcekonference
Popis:Konference pro odborné pracovníky v laboratorních metodách, zdravotní laboranty, odborné pracovníky v ochraně veřejného zdraví, asistenty ochrany veřejného zdraví, jiné odborné pracovníky, všeobecné sestry, lékaře, pracovníky z oblasti ochrany veřejného zdraví, členy Společnosti pro mutagenezu v zevním prostředí Čs. biol. společnosti a další zájemce z oboru genetické toxikologie Náplň: Program konference bude sestaven z vyžádaných přednášek, přihlášených příspěvků a přihlášených posterů a upřesněn bude v pozvánce. Abstrakta všech sdělení budou vydána ve sborníku (ISBN). Aktivní účastníci konference obdrží kredity dle vyhl. č. 423/2004 Sb.
Datum konání:12.05.2008 - 14.05.2008
Místo konání:NCO NZO Brno
Pořadatel:NCO NZO Brno (subkatedra ochrany veřejného zdraví),
Společnost pro mutagenezu v zevním prostředí Čs. biologické společnosti,
NRL pro genetickou toxikologii SZÚ,
Ústav laboratorní medicíny
WWW: http://www.nconzo.cz/tplan

XXIX. Imunoanalytické dny České společnosti nukleární medicíny
Typ akcekonference
Datum konání:11.05.2008 - 13.05.2008
Místo konání:Špindlerův Mlýn
Pořadatel:Česká společnost nukleární medicíny,
Sekce imunoanalytických metod ČLS UJEP,
ČSKB - klinická biochemie,
ČES - endokrinologická společnost,
Ústav laboratorní medicíny

30. pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti
Typ akcekonference
Datum konání:09.05.2007 - 11.05.2007
Pořadatel:Ústav laboratorní medicíny

Konference Aktuální problematika genetické toxikologie
Typ akcekonference
Datum konání:09.05.2007
Místo konání:NCO NZO Brno
Pořadatel:Ústav laboratorní medicíny