Aktuality

Hyperbarická medicína na Lékařské fakultě Ostravské univerzity

Pracoviště mikrobiologie a imunologie Katedry biomedicínských oborů LF OU se kromě klasické problematiky lékařské mikrobiologie a imunologie věnuje jako jediné pracoviště tohoto typu v ČR také problematice vlivu hyperbarické oxygenace jak na prokaryotické, tak i na eukaryotické systémy a taktéž hyperbarické oxygenoterapii, která se jeví jako velice perspektivní oblast nejenom výzkumu, ale zároveň i praktické aplikace jeho výsledků do klinické praxe.