6. Ostravské likvorové sympozium

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Ústav laboratorní medicíny, Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity pořádají

6. Ostravské likvorové sympozium


8. září 2023
Ostravská univerzita, Lékařská fakulta,
budova INLEK – kongresový sál


Program

8:30 – 9:00
Registrace
 
9:00 – 10:20
Blok I: Neuroimunologie
 
předsedající: RNDr. Alexandra Lochmanová, Ph.D.; MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.
 
1.
Dialog nervového a imunitního systému při infekci.
Lochmanová A. (Centrum klinických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
20 min.
 
2.
Komplementový systém - od laboratorního markeru k cílené terapii neurologických onemocnění.
Nytrová P. (Neurologická klinika 1. LF UK a VFN)
20 min.
 
3.
Možnosti cytologické diagnostiky v likvoru.
Matuchová I. (Topelex)
20 min.
 
4.
Lesk a bída detekce intrathekální syntézy imunoglobulinů.
Kelbich P. (Ústav biomedicíny a laboratorní diagnostiky FZS UJEP a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem)
20 min.
 
10:20 – 10:40
Přestávka na kávu
 
10:40 – 12:00
Blok II: Léčba roztroušené sklerózy a její monitorování
 
předsedající: prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.; MUDr. Olga Zapletalová
 
1.
Dynamika imunitní regulace: Co nás učí léčba RS?
Thon V. (RECETOX MU a LF OU)
20 min.
 
2.
Postavení vysokodávkované imunoablativní terapie s autologní transplantací krvetvorby v terapii roztroušené sklerózy.
Hradílek P. (Neurologická klinika FNO)
20 min.
 
3.
Monitorování terapeutické odpovědi u pacientů s roztroušenou sklerózou.
Žondra Revendová K.1, Bunganič R.1, Hradílek P.1, Ryzí M.2, Kušnierová P.2,3 (1Neurologická klinika, FNO a Katedry klinických neurověd LF OU; 2ÚLM, FNO; 3ÚLM LF OU)
20 min.
 
4.
Sérové hladiny pNFH a vitamínu D u pacientů s RS na vysoce účinné léčbě.
Petrášová M. (Neurologická klinika FN Brno a MU)
20 min.
 
12:00 – 13:00
Oběd
 
13:00 – 14:15
Blok III: Vybrané aktuální otázky likvorové diagnostiky
 
předsedající: prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA; MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D.
 
1.
Voľné ľahké reťazce kappa pri roztrúsenej skleróze – diagnostická hodnota a porovnanie s ďalšími markermi.
Čierny D. (Ústav klinickej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin)
20 min.
 
2.
Interleukiny u roztroušené sklerózy.
Rous M., Rous Z., Mareš J. (Neurologická klinika FN Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouc)
20 min.
 
3.
Obtížné cytologické nálezy v likvorové diagnostice.
Zeman D.1, Štourač P.1,2, Múčková K.3 (1ÚLM-OKB FN Brno a LF MU, 2Neurologická klinika FN Brno a LF MU, 3Ústav patologie FN Brno a LF MU)
20 min.
 
4.
Interdisciplinární spolupráce v diagnostice mozkomíšního moku pohledem kazuistik.
Ceprová L. (Topelex, Neurologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha)
15 min.
 
14:15 – 14:30
Přestávka na kávu
 
14:30 – 15:50
Blok IV: Biomarkery neurodegenerativních onemocnění
 
předsedající: doc. MUDr. Karin Gmitterová, Ph.D.; MUDr. Richard Novobilský
 
1.
Kdy provádět lumbální punkci u pacientů s neurodegenerativními chorobami.
Sabela M. (Neurologická klinika FNO a Katedra klinických neurověd LF OU
20 min.
 
2.
Nové aspekty využitia likvoru v diagnostike neurodegeneratívnych ochorení.
Gmitterová K., Z. André, A. Kopániová (II. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava)
20 min.
 
3.
Krevní biomarkery Alzheimerovy nemoci – budoucnost na dohled?
Veverova K. (Kognitivní centrum, Neurologická klinika, 2. LF Univerzity Karlovy a FN v Motole)
20 min.
 
4.
Lehké řetězce neurofilament v diagnostice neurodegenerativních onemocnění.
Novobilský R.1, Kušnierová P.2 (1Neurologická klinika FNO a Katedry klinických neurověd LF OU; 2ÚLM, FNO a LF OU)
20 min.
 
15:50 – 16:00
Diskuse

Všeobecné informace

Registrace:

Registrace účastníků probíhá do 31. srpna 2023.

Po elektronické registraci Vám bude zaslán potvrzovací e-mail s pokyny pro platbu (číslo účtu, variabilní symbol). Poplatek není možné uhradit v hotovosti na místě.

Technické vybavení:

Přednášejícím bude k dispozici dataprojekce. Časový limit přednášek je uveden v programu.

Případné dotazy směřujte:

Místo konání sympozia:

Lékařská fakulta Ostravské univerzity
GPS 49.8119014N, 18.2481333E
Budova Lékařské fakulty ZY „INLEK“
Syllabova 1264/19
Ostrava – Vítkovice

Doprava do místa konání konference:

Z centra Ostravy:
tramvaj č. 2 směr „Výškovice“, zastávka „Ředitelství Vítkovic“
tramvaj č. 12 směr „Dubina“, zastávka „Ředitelství Vítkovic“
ředitelství Vítkovic > vpravo 175m po ulici Pasteurova > vpravo 228m po ulici Syllabova > vlevo 152m po ulici směr LF OU

Z nádraží Ostrava – Svinov horní zastávka:
tramvaj č. 7, směr „Výškovice“, zastávka „Palkovského“
Palkovského > vlevo 144m po ulici Svatoplukova > vpravo 119m po ulici Mečníkova > vlevo 163m, po ulici Syllabova > vlevo 152m po ulici směr LF OU


Program ke stažení soubor pdf 0,34 MB

Plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 06. 2023