Odborný hematologický seminář

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Pozvánka


Program:

09:00 – 10:00
Registrace účastníků + občerstvení
 
10:00 – 11:40
Blok I: Sepse
10:00
Sepse z pohledu lékaře KARIM
doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D., Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Ostrava, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
10:20
Sepse, aneb co nabízejí biochemické analyzátory Siemens
Ing. Karolína Janochová, Ph.D., Oddělení klinické biochemie, FN Ostrava
10:40
Sepse, aneb co nabízejí hematologické analyzátory Sysmex
Mgr. Soňa Kolářová, Oddělení klinické hematologie, FN Ostrava
11:00
Sepse, aneb co nabízejí hematologické analyzátory Beckman Coulter
Ing. Martin Pulcer, Ph.D., MBA, Oddělení klinické hematologie, FN Ostrava, Ústav laboratorní medicíny, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
11:20
Sepse, aneb co nabízí průtoková cytometrie
Mgr. Markéta Ryzí, Oddělení klinické hematologie, FN Ostrava
 
11:40 – 12:10
Přestávka na občerstvení + exkurze do laboratoří ÚLM
 
12:10 – 13:30
Blok II: Hemostáza
12:10
Vyšetřování funkce destiček na přístroji Multiplate
MUDr. Lenka Bultasová, Ústav klinické biochemie a hematologie, FN Plzeň
Ing. Martin Pulcer, Ph.D., MBA, Oddělení klinické hematologie, FN Ostrava, Ústav laboratorní medicíny, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
12:30
Využití monitoringu protidestičkové léčby v klinické praxi
MUDr. Lenka Bultasová, Ústav klinické biochemie a hematologie, FN Plzeň
12:50
Stanovení emicizumabu
Mgr. Lucie Recová, Oddělení klinické hematologie, FN Ostrava
13:10
Nové možnosti léčby hematoonkologických diagnóz u dětských pacientů
MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn, MBAce, Klinika dětského lékařství, Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie, FN Ostrava
 
13:30 – 14:00
Přestávka na občerstvení, exkurze do laboratoří ÚLM
 
14:00 – 15:30
Blok III: Vybrané zajímavosti nejen z hematologie
14:00
Vybrané hematologické kazuistiky
Martina Brillantová, Bc. Žaneta Michalíková, Oddělení klinické hematologie, FN Ostrava
14:20
Umělá inteligence v cytomorfologii kostní dřeně
MUDr. David Starostka, Ph.D. a kol., Laboratoř hematoonkologie a klinické biochemie, Nemocnice Havířov, p.o.
14:40
Mezipřístrojové porovnání v OpenLims
Ing. Vladimír Bartoš, Ph.D., Ústav laboratorní medicíny, FN Ostrava
15:00
Stres a spiritualita
ThLic. Václav Tomiczek, Útvar náměstka ředitele pro ošetřovatelskou péči, FN Ostrava
 
15:30 – 16:00
Diskuze a závěr odborného dne

Program ke stažení soubor pdf 0,14 MB


Místo konání:

Konferenční sál Domova sester FN
Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba

Doprava na místo konání:

Zastávka Fakultní nemocnice (tramvaj 7, 8, 17 směr Vřesinská).

Parkování:

V areálu FN nelze z důvodu probíhající rekonstrukce parkovat.

Registrační poplatek:

Neplatí se.

Termíny přihlášek:

1. října 2023 – 10. ledna 2024

Přihlášení:

elektronicky (po elektronické registraci Vám bude zaslán potvrzovací e-mail)

Případné dotazy:

Martin Pulcer
e-mail: martin.pulcer@fno.cz
telefon: 597 374 579

Doris Freislerová
e-mail: doris.freislerova@fno.cz
telefon: 597 374 130

Šárka Břežná
e-mail:
telefon: 553 46 1741

Fotografie ze vzdělávací akce budou umístěny na webové stránce FNO

Technické vybavení:

Přednášejícím bude k dispozici dataprojekce (časový limit přednášek je uveden v programu).

Partneři odborného semináře:

Axon Lab spol. s r.o., Beckman Coulter Česká republika s.r.o., Sarstedt spol. s r.o.p
partneři


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory a ohodnocena 6 kredity vzdělávacího systému celoživotního vzdělávání.

Dále je vzdělávací akce schválena Českou asociací sester.

Všem registrovaným účastníkům se zaznamenanou prezencí bude na místě vydáno potvrzení o účasti.

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu.

Akce proběhne za podmínek dodržování v té době platných vládních protiepidemických opatření.

Těšíme se na vaši účast.

Ing. Martin Pulcer, Ph.D.
primář OKH ÚLM FNO

prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
přednosta ÚLM FNO
vedoucí ÚLM LF OU


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 10. 2023