Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Katedra biomedicínských oborů > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

4. Ostravské likvorové sympozium

4. Ostravské likvorové sympozium

Termín

6. září 2019
Lékařská fakulta Ostravské univerzity budova ZY „INLEK“, ZY 373 aula Syllabova 19, Ostrava 3

Odkaz na registraci

Odborný program

9:00 – 9:30 Registrace


9:30-10:45 Blok I

Biomarkery roztroušené sklerózy
(Zeman D., Hradílek P., Mareš J.)

1) Wurster U. (Liquorlabor, Medizinische Hochschule Hannover, Německo): Comparison of three commercially available methods for the detection of oligoclonal IgG (20 min)

2) Zeman D., Kušnierová P., Hradílek P. (Ústav laboratorní diagnostiky a Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava; Katedra biomedicínských oborů, LF, Ostravská univerzita): Projekt „Likvorové biomarkery roztroušené sklerózy“ – hlavní výstupy (20 min)

3) Baranovičová E., Čierny D., Dobrota D., Michalík J., Jankovičová N., Kurča E., Kantorová E. (Jesseniova lékařská fakulta, Univerzita Komenského, Martin, Slovensko): Metabolický profil likvoru pacientů s roztroušenou sklerózou a klinicky izolovaným syndromem ve srovnání s jinými demyelinizačními onemocněními CNS a zdravými kontrolami (20 min)

4) Porubová P., Zeman D., Hradílek P., Zapletalová O., Kušnierová P., Stejskal D., Mareš J. (LF, Ostravská univerzita; Ústav laboratorní diagnostiky, Odd. klinické biochemie a Neurologická klinika, FN Ostrava; Neurologická klinika, FN Olomouc): Laboratorní monitorování pacientů s roztroušenou sklerózou léčených preparáty interferonu beta (15 min)

10:45 – 11:00 Přestávka na kávu


11:00-12:20 Blok II

Biomarkery neurodegenerativních onemocnění
(Gmitterová K., Kušnierová P.)

1) Gmitterová K. (II. Neurologická klinika, Dérerova univerzitná nemocnica a Lékařská fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko): Biomarkery neurodegenerativních onemocnění – potenciální přínos pro klinickou praxi (20 min)

2) Roubalová L. (FN Olomouc): Praktické zkušenosti s vyšetřováním tripletu Total-Tau, fosfo-Tau, b-Amyloid (1-42) ve FN Olomouc (20 min)

3) Kušnierová P., Zagorová H., Zeman D. (LF, Ostravská univerzita; FN Ostrava): Aβ42, celkový tau a fosfo-tau: srovnání metod (20 min)

4) Smětáková M. (Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha): Thomayerovy nemocnice Thomayerovy nemocniceProtein 14-3-3: nespecifický marker neuronálního rozpadu (20 min)

12:20 – 13:00 Oběd


13:00 – 14:25 Blok III

Neuroimunologie 
(Thon V., Král V.)

1) Nazarov V. (Laboratory of autoimmune diagnostics, St. Petersburg Pavlov Medical University, St. Petersburg, Ruská federace): Role of immunological laboratory in the diagnosis of neurological diseases (30 min)

2) Makshakov G. (St. Petersburg´s Center of MS and autoimmune diseases, City Hospital No. 31, St. Petersburg, Ruská federace): Case reports (15 min)

3) Král V., Pohořská J. (Centrum imunologie a mikrobiologie, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem): Současné možnosti stanovení autoprotilátek u neurologických onemocnění – vlastní zkušenosti (20 min)

4) Thon V. (Recetox, Masarykova univerzita, Brno; AKIMED, Brno): Principy imunomodulace a imunorekonstituce u roztroušené sklerózy (20 min.)

14:25 – 14:45 Přestávka na kávu


14:45 – 16:15 Blok IV

Neurotropní infekční agens
(Sobek O., Petroušová L.)

1) Petroušová L. (Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava): Diagnostika neuroinfekcí v klinické praxi (30 min)

2) Sobek O. (Topelex, Praha): Vyšetření likvoru u neuroborreliózy (25 min)

3) Kelbich P., Radovnický T. (Biomedicínské centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Neurochirurgická klinika University J. E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem): Likvorová diagnostika postižení CNS v časném postnatálním období (20 min)

16:15 – 16:30 Diskuse

Všeobecné informace

Po elektronické registraci Vám bude zaslán potvrzovací e-mail s pokyny pro platbu (č. účtu, variabilní symbol)

Odkaz na registraci - PASIVNÍ ÚČAST
https://portal.osu.cz/objednavkyAkci?id=401

Odkaz na registraci - AKTIVNÍ ÚČAST
https://portal.osu.cz/objednavkyAkci?id=400

Student:
https://portal.osu.cz/objednavkyAkci?id=405

Termín:
Přihlášky k účasti proveďte nejpozději do 24. 8. 2019

Platba:
Poplatek není možné uhradit v hotovosti na místě.

Technické vybavení:
Přednášejícím bude k dispozici dataprojekce. Časový limit přednášek je uveden v programu.

Případné dotazy směřujte:
Šárka Břežná, tel. 59 709 1741, e-mail:
Doris Freislerová, tel. 59 737 4130, email: doris.freislerova@fno.cz

Místo konání sympozia:

LF Ostravské univerzity
GPS 49.8119014N, 18.2481333E
Budova Lékařské fakulty ZY „INLEK“
Syllabova 1264/19
Ostrava – Vítkovice

Doprava do místa konání konference:

Ze středu města:
tram. č. 2 směr „Výškovice“, zastávka „Ředitelství Vítkovic“ tram. č. 12 směr „Dubina“, zastávka „Ředitelství Vítkovic“

ředitelství Vítkovic → vpravo 175m po ulici Pasteurova → vpravo 228m po ulici Syllabova → vlevo 152m po ulici směr LF OU

Z nádraží Ostrava – Svinov horní zastávka:
tram. č. 7, směr „Výškovice“, zastávka „Palkovského“

Palkovského → vlevo 144m po ulici Svatoplukova → vpravo 119m po ulici Mečníkova → vlevo 163m po ulici Syllabova → vlevo 152m po ulici směr LF OU


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 07. 2019

facebook
instagram
twitter
rss
social hub