5. Ostravské likvorové sympozium

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


plakát

Datum:

10. září 2021

Místo konání:

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, budova INLEK – kongresový sál


Registrace:

Registrace účastníků probíhá do 24. srpna 2019.

Po elektronické registraci Vám bude zaslán potvrzovací e-mail s pokyny pro platbu (č. účtu, variabilní symbol). Poplatek není možné uhradit v hotovosti na místě.


Program

Program sympozia
8:30 – 9:00
Registrace
 
9:00-10:30
Blok I 
Biomarkery roztroušené sklerózy
(prof. MUDr. prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D., MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D.)
 
1.
Thon V. (Recetox Brno): Vakcinace a RS z pohledu imunologa
2.
Revendová K.1, Hradílek P.1, Kušnierová P.2 (1Neurologická klinika a 2Ústav laboratorní medicíny, Oddělení klinické biochemie, FNO): Laboratorní biomarkery roztroušené sklerózy
3.
Zeman D. (Fakultní nemocnice Brno Bohunice): Vyšetření likvorových buněk průtokovou cytometrií a srovnání s klasickým cytologickým vyšetřením aneb Počátky vyšetřování likvoru průtokovou cytometrií na ÚLM FN Ostrava
4.
Bučilová K. Mareš J., Rous Z., Rous M., Hok P., Kaňovský P. (Neurologická klinika LF UP a FNOL): Biomarker CXCL13 u pacientů s roztroušenou sklerózou
10:30 – 10:50
Přestávka na kávu
 
10:50-12:05
Blok II
Neuroimunologie
(MUDr. Olga Zapletalová, RNDr. Alexandra Lochmanová, Ph.D.)
 
1.
Lochmanová A. (Oddělení imunologie a alergologie ZÚ Ostrava, Katedra biomedicínských oborů, LF OU Ostrava): Vztah nervového a imunitního systému
2.
Masarovičová P. (Ústav laboratorní medicíny, Oddělení klinické biochemie, FNO): Zajímavé nálezy na úseku imunologie a alergologie OKB ÚLM FNO
3.
Revendová K.1,2, Volný O.1,2, Junkerová J.1,2, Woznicová I.1,2, Mazanec R.3, Bar M.1,2 (1Neurologická klinik FNO, 2Katedra klinických neurověd, LF OU, 3Neuromuskulární centrum 2. LF UK a FN Motol, Praha): Když proteinocytologická disociace k diagnostice nestačí...
4.
Dvorníková K., Horáková J., Volný O., Slonková J., Woznicová I., Bar M. (Neurologická klinika, FNO): SREAT - kdy na tento typ encefalopatie pomýšlet?
12:05 – 13:00
Oběd
 
13:00 – 14:00
Blok III
Infekce CNS
(MUDr. Ondřej Sobek, CSc., MIAC., MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.)
 
1.
Sobek O. (Topelex, Praha): Postižení CNS a odezva v likvoru u pacientů s COVID-19
2.
Nytrová P. (Neurologická klinika 1. LF UK a VFN): Laboratorní vyšetření u neuromyelitis optica (NMOSD)
3.
Kelbich P. (Biomedicínské centrum, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem): Postavení likvorového kompartmentu v diferenciální diagnostice RS a infekčního zánětu CNS
14:00 – 14:20
Přestávka na kávu
 
14:20 – 15:40
Blok IV
Biomarkery neurodegenerativních onemocnění
(RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D., MUDr. Richard Novobilský)
 
1.
Novobilský R. (Neurologická klinika, FNO): Úskalí laboratorní diagnostiky neurodegenerativních onemocnění
2.
Čechová K. (Kognitivní centrum, Neurologická klinika, 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole): Krevní biomarkery Alzheimerovy nemoci – budoucnost na dohled?
3.
Jiřík V. (Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Centrum epidemiologického výzkumu, LF Ostravská univerzita): Stanovení mitochondriální DNA ve výzkumu Alzheimerovy choroby
4.
Beňovská M.1,2, Vybíhal V.3, Skutilová S.4 (1 Oddělení klinické biochemie, FN Brno, 2 Katedra laboratorních metod, LF, MU, 3 Neurochirurgická klinika, FN Brno a LF MU, 4 Neurologická klinika FN Brno): Interpretace výsledků proteinů tTau, pTau a β amyloidu u pacientů s normotenzním hydrocefalem a dalšími vybranými neurologickými diagnózami
 
15:40 – 16:00
Diskuse

Všeobecné informace

Technické vybavení:

Přednášejícím bude k dispozici dataprojekce. Časový limit přednášek je uveden v programu.

Případné dotazy směřujte:

Šárka Břežná
telefon: 553 46 1741, 597 372 295
e-mail:

Doris Freislerová
telefon: 597 374 130
e-mail: doris.freislerova@fno.cz

Místo konání sympozia:

LF Ostravské univerzity GPS 49.8119014N, 18.2481333E Budova Lékařské fakulty ZY „INLEK“
Syllabova 1264/19
Ostrava – Vítkovice

Doprava do místa konání konference:

Ze středu města:

tramvaj č. 2 směr „Výškovice“, zastávka „Ředitelství Vítkovic“
tramvaj č. 12 směr „Dubina“, zastávka „Ředitelství Vítkovic“

ředitelství Vítkovic → vpravo 175m po ulici Pasteurova → vpravo 228m po ulici Syllabova → vlevo 152m po ulici směr LF OU

Z nádraží Ostrava – Svinov horní zastávka:

tramvaj č. 7, směr „Výškovice“, zastávka „Palkovského“

Palkovského → vlevo 144m po ulici Svatoplukova → vpravo 119m po ulici Mečníkova → vlevo 163m po ulici Syllabova → vlevo 152m po ulici směr LF OU


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 05. 2021