Charakteristika Projektového oddělení

Projektové oddělení zajišťuje informační, administrativní, koordinační a organizační podporu pro grantovou činnost vědeckých a pedagogických pracovníků a realizaci projektů Lékařské fakulty.

Hlavní aktivity jsou:

 • vyhledává projektové výzvy a příležitosti,
 • informuje akademické a vědecké pracovníky o vyhlášených výzvách,
 • poskytuje poradenství zájemcům o podávání projektů AZV, GAČR, TAČR a dalších projektů,
 • koordinuje přípravu nových projektových žádostí ve spolupráci s akademickými pracovníky a připravuje podklady k projektovým žádostem,
 • poskytuje administrativní a organizační podporu řešitelům projektů,
 • realizuje věcné a finanční řízení projektů,
 • provádí evidenci projektů,
 • spravuje projektové aktivity (projektové úkony, zpracování účetních podkladů, zpracování monitorovacích zpráv, zajištění konzultačních a oponentních řízení, evidenci dokumentů, zpracování podkladů pro vyhotovení www stránek projektů),
 • komunikuje s hlavním poskytovatelem dotací,
 • komunikuje se subjekty aplikační sféry o možnostech projektové a smluvní spolupráce,
 • podílí se na zpracování strategického záměru v projektové oblasti a oblast smluvního výzkumu,
 • spolupracuje s rektorátním Oddělením pro podporu projektů.

Zveřejněno / aktualizováno: 25. 02. 2021