Charakteristika Centra ošetřovatelského výzkumu

Posláním Centra ošetřovatelského výzkumu je podporovat rozvoj ošetřovatelské vědy a její využití v ošetřovatelské a zdravotnické praxi. Rozšířit teoretickou a poznatkovou základnu ošetřovatelství v kontextu historického vývoje a aktuálního směřování v mezinárodním měřítku, rozvíjet ošetřovatelství jako profilovanou vědní disciplínu. Podporovat multidisciplinární zdravotnický výzkum zaměřený na výsledky pacientů a implementaci vědeckých důkazů do praxe.

Zaměření centra

 • výzkumná činnost
 • vzdělávací a školící činnost
 • poradenská a konzultační činnost
 • expertní činnost
 • publikační a ediční činnost – např. časopis Central European Journal of Nursing and Midwifery
 • informační činnost (online zdroje podpory výzkumu)

Hlavní směry výzkumu

1. Ošetřovatelství a zdravotní služby

 • Klinická a komunitní péče (geriatrická, pediatrická, psychiatrická, porodnická)
 • Kvalita ošetřovatelské a zdravotní péče
 • Pracovní prostředí a pracovní spokojenost
 • Vzdělávání a výchova ke zdraví
 • Digitální technologie v ošetřovatelství

2. Psychosociální aspekty zdraví a nemoci

 • Kvalita života v kontextu zdraví
 • Sociální opora ve zdraví a nemoci
 • Psychosociální potřeby pacientů a pečujících
 • Etické aspekty ošetřovatelské a zdravotní péče
 • Paliativní péče a problematika umírání

Zveřejněno / aktualizováno: 09. 03. 2021