Charakteristika Centra ošetřovatelského výzkumu

Posláním Centra ošetřovatelského výzkumu je podporovat rozvoj ošetřovatelské vědy a její využití v ošetřovatelské a zdravotnické praxi. Rozšířit teoretickou a poznatkovou základnu ošetřovatelství v kontextu historického vývoje a aktuálního směřování v mezinárodním měřítku, rozvíjet ošetřovatelství jako profilovanou vědní disciplínu. Podporovat multidisciplinární zdravotnický výzkum zaměřený na výsledky pacientů a implementaci vědeckých důkazů do praxe.

Zaměření centra

  • výzkumná činnost
  • vzdělávací a školící činnost
  • poradenská a konzultační činnost
  • expertní činnost
  • publikační a ediční činnost – např. časopis Central European Journal of Nursing and Midwifery
  • informační činnost (online zdroje podpory výzkumu)

Zveřejněno / aktualizováno: 16. 09. 2021