Hlavní směry výzkumu

1. Ošetřovatelství a zdravotní služby

  • Klinická a komunitní péče (geriatrická, pediatrická, psychiatrická, porodnická)
  • Kvalita ošetřovatelské a zdravotní péče
  • Pracovní prostředí a pracovní spokojenost
  • Vzdělávání a výchova ke zdraví
  • Digitální technologie v ošetřovatelství

2. Psychosociální aspekty zdraví a nemoci

  • Kvalita života v kontextu zdraví
  • Sociální opora ve zdraví a nemoci
  • Psychosociální potřeby pacientů a pečujících
  • Etické aspekty ošetřovatelské a zdravotní péče
  • Paliativní péče a problematika umírání

Zveřejněno / aktualizováno: 16. 09. 2021