Charakteristika Blood Cancer Research Group

Biomedicínské centrum BCRG bylo založeno v roce 2015 jako společný projekt Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava. Týmy BCRG se zaměřují na základní i preklinický výzkum s hlavním cílem vyvinout nové terapeutické přístupy v oblasti monoklonálních gamapatií a dalších hematologických poruch. Vědecké jádro BCRG se skládá ze tří úzce spolupracujících týmů – genomický tým, tým pro buněčnou terapii a tým molekulární buněčné biologie.

Další informace o vědeckém týmu najdete na stránkách www.bcrg.cz.


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 10. 2021