Centrum nutričního výzkumu a obezitologie LF OU

Činnost centra je zaměřena na výzkum obezity se zaměřením na bariatrickou léčbu. Naším zaměřením jsou důsledky nastávající po zákrocích zažívacího traktu, a to zvláště změny měkkých tkání či metabolismu tukové tkáně po extrémním hubnutí.

V současné době probíhá studie (SarxOB), která je zaměřena na bariatrickou léčbu obezity pomocí sleeve resekce žaludku. Tahle dlouhodobá studie obsahuje pravidelné sledování pacientů podstupující bariatrický zákrok. Primárně se zabývá změnami tělesné kompozice se zaměřením na sarkopenickou obezitu. Dále se zabývá sledováním změn zdravotního stavu participantů z biochemického pohledu (krevní odběry), monitorováním pohybové aktivity, biomechanické analýzy chůze či pravidelným měřením stavu kolenních chrupavek a stehenního svalu pomocí magnetické rezonance.

Tato studie probíhá se spolupráci se špičkovým klinickým pracovištěm v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice. Naši účastnící mají tak možnost získat jedinečné informace o jejich zdraví a tělesné kondici při jejich cestě k optimální hmotnosti a zdravému životnímu stylu.

Více informací k probíhající studii

Vydejte se společně s naším výzkumným centrem na cestu ke zdraví a pomozte nám prohloubit znalosti v oblasti obezitologie účastí na našich studiích.


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 03. 2022