Charakteristika Centra informačních technologií, umělé inteligence a virtuální reality v medicíně

Vývoj nových aplikačních technologii pro výuku a klinickou praxi se zaměřením hlavně na pacienty s postižením centrálního a periferního nervového systému. Tento vývoj bude uskutečňován hledáním souvislostí a objektivizaci výsledků v léčbě nervové tkáně ve virtuální realitě sledováním plasticity mozkové tkáně technologií BCI (Brain Computer Interface) spoluprací všech subjektů.

Výzkum bude zaměřen na širokospektrální využití aktivizace mozkových center v neurologii, neurochirurgii, rehabilitaci pomocí IT a to metodou využití signálů vzniklých změnou elektrického potenciálu způsobených cílenou mozkovou aktivitou (Rehabilitation with Brain Computer Interface Systems) prostřednictvím aplikací umělé inteligence či vizualizací a simulací prostředí ve zdravotnictví ve virtuální realitě. Cílem je pomocí systematizace a zvýšené efektivity léčebné péče o pacienty s postižením centrální a periferní nervové soustavy zabránit chronifikaci onemocnění. Výsledkem toho by mělo být významné snížení ekonomické zátěže v oblasti zdravotnické, sociální, i vzdělávacího systému.


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 09. 2021