Charakteristika Centra informačních technologií, umělé inteligence a virtuální reality v medicíně

Vývoj nových aplikačních technologii pro výuku a klinickou praxi se zaměřením hlavně na pacienty s postižením centrálního a periferního nervového systému. Tento vývoj bude uskutečňován hledáním souvislostí a objektivizaci výsledků v léčbě nervové tkáně ve virtuální realitě sledováním plasticity mozkové tkáně technologií BCI (Brain Computer Interface) spoluprací všech subjektů.

Výzkum bude zaměřen na širokospektrální využití aktivizace mozkových center v neurologii, neurochirurgii, rehabilitaci pomocí IT a to metodou využití signálů vzniklých změnou elektrického potenciálu způsobených cílenou mozkovou aktivitou (Rehabilitation with Brain Computer Interface Systems) prostřednictvím aplikací umělé inteligence či vizualizací a simulací prostředí ve zdravotnictví ve virtuální realitě. Cílem je pomocí systematizace a zvýšené efektivity léčebné péče o pacienty s postižením centrální a periferní nervové soustavy zabránit chronifikaci onemocnění. Výsledkem toho by mělo být významné snížení ekonomické zátěže v oblasti zdravotnické, sociální, i vzdělávacího systému.

Hlavní směry centra:

  • sběr dat a rehabilitace pacientů v ambulantní sféře (Iktový klub, Klub parkinsoniků atd.) s využitím robotických technologií a virtuální reality (Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav rehabilitace)
  • rehabilitační léčba akutních stavů pacientů na lůžku s využitím robotických technologií a virtuální reality (CMP, stavy po kraniocerebrálních a spinálních poraněních, Parkinson atd.) a jejich sběr dat (Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika léčebné rehabilitace)
  • rehabilitace pacientů s využitím robotických technologií a virtuální reality (CMP, stavy po kraniocerebrálních a spinálních poraněních, Parkinson, náhrady TEP atd.) a jejich sběr dat (Lázně Darkov, Odborný léčebný ústav)
  • vyhodnocování dat a jejich strukturování za použití sofistikovaných statistických metod pomocí umělé inteligence a návrh systémů na technologiích BCI/BMI/VR zaměřených na klinickou praxi (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky)
  • vývoj technologie ve virtuální realitě pro klinické využití, např. v oblasti rehabilitací a tvorba výukových a cvičných programů ve virtuální realitě pro studenty, zdravotníky a pacienty (Virtual Real Life, s.r.o.)
  • humoidní robot a jeho vývoj s potenciálem výukových pohybových programů pro sociální služby (Slezská Universita Opava, Fakulta přírodních věd)

Zveřejněno / aktualizováno: 22. 04. 2021