Aktuality

Certifikovaný kurz Telemedicína ve zdravotnictví

V dnešní době, kdy technologie neustále postupují kupředu, je potřeba vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti telemedicíny naléhavější než kdy jindy. Telemedicína přináší revoluční změny v poskytování zdravotní péče, efektivní a rychlou komunikaci mezi pacienty a lékaři, a zajišťuje dostupnost zdravotních služeb i v odlehlých oblastech.

Elektronizace zdravotnictví a telemedicína

Ve dnech 11.-12. března 2024 se konala v Brně II. národní konference Elektronizace zdravotnictví a telemedicína. Program konference byl zaměřen na legislativní, technologické a implementační aspekty elektronizace zdravotních služeb. Významná část sdělení byla věnována analýzám stavu elektronizace zdravotnictví v ČR a strategickým plánům pro období do roku 2026.