Charakteristika Sdílených laboratoří

Sdílené laboratoře tvoří nedílnou součást LF OU a mají pevné místo v organizačním uspořádání LF OU. Hlavním cílem je sjednocení, zkvalitnění a zefektivnění postupů v procesu vědeckého výzkumu s maximálním využitím dostupné technologie. Sjednocení přístrojového vybavení v rámci Lékařské fakulty. Podpora zájmu špičkových vědeckovýzkumných pracovníků o působení a produkci VaV výsledků na LF OU a posun výzkumu na kvalitativně vyšší úroveň.


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 03. 2021