Personální složení

Vedení oddělení
Chadžijski Filip, Mgr., MBA
vedoucí Sdílených laboratoří
e-mail:
telefon:553 46 4012
 
Součásti oddělení
Odběrové místo
Gřegořová Andrea, MUDr.
garant – odborný zástupce
e-mail:
telefon:597 373 106
Kostní denzitometrie
Krupa Petr, doc. MUDr., CSc.
garant – odborný zástupce
e-mail:
telefon:597 374 133
Capulič Ivan, Bc., Di.S.
radiologický asistent
e-mail:
telefon: 
Očkovací centrum
Hozáková Lubomíra, MUDr., Ph.D.
garant – odborný zástupce
e-mail:
telefon:597 374 265
Chadžijski Filip, Mgr., MBA
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
e-mail:
telefon:597 374 265
Laboratoř molekulárně-genetických metod
Chadžijski Filip, Mgr., MBA
odborný laboratorní pracovník
e-mail:
telefon:553 46 4012
Krátká Kateřina
odborná laborantka
e-mail:
telefon:553 46 1760
Laboratoř farmakologických metod
Brozmanová Hana, RNDr., CSc.
odborný laboratorní pracovník
e-mail:
telefon:597 372 526
Šištík Pavel, Mgr., Ph.D.
vědecký pracovník
e-mail:
telefon:597 378 821
Krátká Kateřina
odborná laborantka
e-mail:
telefon:553 46 1760

Zveřejněno / aktualizováno: 09. 03. 2021