Pracovní skupina pro výzkum aterosklerózy

Pracovní skupina pro výzkum aterosklerózy je tvořena multioborovým týmem neurologů, neurochirurgů, radiologů a radiologických asistentů, zabývajících se zejména studiem aterosklerózy magistrálních mozkových tepen a rizikem vzniku cévní mozkové příhody. Do pracovní skupiny jsou zahrnuti také psychologové a kognitivně-rehabilitační pracovníci, neboť v projektech je zkoumána role rizikových faktorů aterosklerózy v rozvoji kognitivního deficitu.

Skupina se dlouhodobě věnuje hodnocení rizika vaskulární příhody u aterosklerotických plátů, zejména v karotickém řečišti, s využitím moderních zobrazovacích metod (sonografie, výpočetní tomografie, magnetické rezonance) a také histopatologických metod jako zlatého standardu. Ateroskleróza karotid představuje přední riziko ischemické cévní mozkové příhody a časné a adekvátní zhodnocení rizika konkrétního pacienta je esenciální pro naplánování preventivních zákroků na těchto tepnách. Pozornost pracovní skupiny pro výzkum aterosklerózy je proto zaměřena i na možnosti nefarmakologického ovlivnění obou těchto procesů.


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 10. 2023