Charakteristika Centra klinických neurověd

Posláním Centra klinických neurověd je rozvoj vědy, klinického a preklinického výzkumu ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava, výchova doktorandů v nově akreditovaném Ph.D. studijním programu Klinické neurovědy na LF OU a rozvoj mezioborové spolupráce. Cílem centra je rovněž navázání dlouhodobé vědecko-výzkumné spolupráce se zahraničními institucemi a výzkumnými týmy.

Zaměření centra

  • Vědecko-výzkumná činnost
  • Pedagogická činnost
  • Publikační činnost

Zveřejněno / aktualizováno: 15. 09. 2021