Hlavní směry výzkumu

 1. Cerebrovaskulární onemocnění
  • Přednemocniční péče o pacienty s podezřením na cévní mozkovou příhodu (CMP)
  • Neurozobrazování u pacientů s CMP
  • Rekanalizační léčba CMP
  • Využití robotické rehabilitace a virtuální reality v rehabilitaci chůze a paretické horní končetiny u pacientů po CMP
  • Využití repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) v ovlivnění deprese po CMP (tzv. post-stroke deprese)
  • Onemocnění COVID-19 a CMP – epidemiologické studie
 2. Demyelinizační onemocnění (zaměření na výzkum roztroušené sklerózy (RS))
  • Výzkum prognostických biomarkerů
  • Srovnání terapeutických možností v rámci ataky relaps-remitentní formy RS a chronické terapie u pacientů s progresivní formou onemocnění
  • Kvalita života pacientů s RS
 3. Neurodegenerativní onemocnění a kognitivní poruchy
  • Výzkum diagnostických biomarkerů u pacientů s neurodegenerativními onemocněními
  • Sledování kognice u pacientů s hematologickými onemocněními
  • Kognitivní rehabilitace
 4. Epileptologie a spánková medicína
  • Studium úlohy hypocretinu/orexinu v patofyziologii non-konvulzivního status epilepticus
  • Vliv epidemie COVID-19 na kvalitu života pacientů s epilepsií

Vědecko-výzkumná spolupráce

 1. University of Calgary/Calgary Stroke Program and Hotchkiss Brain Institue (prof. Andrew M. Demchuk, prof. Mayank Goyal, prof. Michael Hill, associate professor Bijoy K. Menon)
 2. University California Los Angeles – David Geffen School of Medicine, Dpt of Neurointerventional Radiology (dr. Viktor Szeder, MD, PhD)
 3. Department of Radiology, University Hospital of Basel, Švýcarsko (prof. Marios Psychogios a dr. Johanna Ospel)
 4. Společnost Brainomix Ltd. (https://www.brainomix.com/) – AI a neurozobrazení u cévních mozkových příhod
 5. Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA-ICRC), projekt: Národní výzkumné sítě iktových center (STROKECZECH) a zapojení do výzkumné sítě Czechrin
 6. RECETOX Masarykova univerzita
 7. České národní Centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (Cochrane Česká republika, České CEHBC: Joanna Briggs Institute centrum excelence, GRADE centrum Masarykovy univerzity a člen Guidelines-International-Network), Institut biostatistiky a analýz, Lékařské Fakulty, Masarykovy univerzity – CEBHC-KT

Zveřejněno / aktualizováno: 15. 09. 2021