Projekty a granty

Aktuálně řešené projekty
Hypocretin-1/orexin-A cerebrospinal fluid levels and excessive daytime sleepiness in patients with non-convulsive status epilepticus (NCSE) (ID9/RVO-FNOs/2020)
Hlavní řešitel za NK FNO: MUDr. Jana Slonková Ph.D.
Hodnocení efektu robotické rehabilitace chůze u pacientů po cévní mozkové příhodě (ID10/RVO/FNO/2020)
Řešitelé za FNO: Mgr. I. Fiedorová, dr. O. Volný, dr. P. Hanzlíková, Mgr. T. Adamec
Dynamika sérových biomarkerů při monitoraci efektivity léčby roztroušené sklerózy DMD preparáty (12/RVO-FNOs/2020)
Doba řešení projektu: 4. května 2020 - 31. prosince 2023
Řešitelé: dr. P. Kušnierová, dr. Revendová, dr. P. Hradílek, dr. J. Horáková
Analýza doby transportu pacientů do iktových center Moravskoslezského kraje po změně triáže a zavedení Iktové karty
Řešitelé: dr. M. Čábal, dr. M. Bar, D. Holeš, dr. L. Kašičková
Intrathekální syntéza IgM jako možný prognostický faktor u pacientů s roztroušenou sklerózou: korelace s klinickými a laboratorními testy (SGS03/LF/2020-2021)
Řešitelé: dr. D. Zeman, dr. Kušnierová, dr. Revendová, MUC. Bunganič
Možný vliv aterosklerózy na rozvoj demence (AZV NU 20-09-00119)
Spoluřešitel doc. MUDr. M. Bar Ph.D.
Hlavní řešitel: prof. Vladimír Janout, CSc. Pracoviště: Centrum vědy a výzkumu, FZV UP
Neuropaliativní a rehabilitační přístup pro zachování kvality života pacientů v pokročilé fází vybraných neurologických onemocnění (AZV 17-29447A)
Řešitelé: Bužgová R., Bar M., Ressner P., Bártová P, Kozáková R., Ambrožová A., Horáková J., Hahnová E., Sobková M., Zeleníková R.
Chytrý neuro-rehabilitační systém pro pacienty se získaným poškozením mozku v časných stádiích léčby (číslo grantu: TL02000313)
Doba projektu: 2019-2021 (3 roky, projekt bude prodloužen s ohledem na epidemii COVID-19)
Řešitelský tým: PhDr. Vladěna Jaremová, Mgr. Jan Vantuch, MUDr. Richard Novobilský, Bc. Kamila Carbolová, Mgr. Martina Kalusová, PhDr. Lucie Botorová
Charakterizace intrathekální protilátkové odpovědi v korelaci s dalšími biomarkery a jejich význam pro diferenciální diagnostiku a predikci průběhu neurologických onemocnění
Řešitelé: dr. Kušnierová, dr. Hradílek, dr. Revendová, dr. Novobilský, et al.
Laboratorní diagnostika časné fáze AD (microRNA)
Řešitelé: RNDr. V. Jiřík (LF OU) spoluřešitel za FNO MUDr. Martin Roubec, Ph.D.
Slzy jako zdroj diagnostických a prognostických markerů pro RS
Řešitelé: prof. Mareš za LF UP Olomouc, spoluřešitel za FNO: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.
 
Neaktivní projekty
Likvorové biomarkery roztroušené sklerózy (07/RVO-FNOs/2017)
Doba řešení: 2. května 2017 - 31. prosince 2020
Řešitelé: dr. P. Kušnierová, dr. P. Hradílek, dr. M. Čábal, dr. D. Zeman


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 05. 2021