Charakteristika Centra pro výzkum interních a kardiovaskulárních onemocnění

Posláním centra je v prvé řadě vytvořit funkční vědeckou platformu a výzkumné týmy napříč Interními obory a kardiovaskulární medicínou. Ve vědeckých týmech budou integrováni, jak již etablování lékaři-akademici, tak pre-i postgraduální studenti. Hlavní výzkumné záměry odpovídají názvům pracovních skupin:

  1. Elektrofyziologie
  2. Intervenční kardiologie
  3. Zobrazovací metody
  4. Endoskopické metody
  5. Metabolické choroby a diabetologie
  6. Nefrologie

Hlavním cílem bude aplikovaný klinický výzkum, navázání spolupráce s jinými národními ale i mezinárodními pracovišti.

Zaměření centra

  • výzkumná činnost
  • vzdělávací a školicí činnost
  • poradenství a konzultace v jednotlivých oborech
  • publikační a ediční činnost

Zveřejněno / aktualizováno: 22. 09. 2021