Hlavní směry výzkumu / pracovní skupiny

1. Pracovní skupina elektrofyziologie

 • Virtuální realita v elektroanatomickém mapování
 • Stereotaktická radioterapie u komorových tachykardií
 • Řízená antikoagulační terapie v průběhu katetrizační ablace pro fibrilaci síní
 • "Zero fluoro" výkony v elektrofyziologie za použití intravaskulární echokardiografie
 • Srdeční resynchronizační léčba
 • Analýza micro-RNA u KV chorob
 • Korelace volumetrie levé síně z 3D echokardiografie a elektroanatomického mapovacího systému
 • Analýza "Big data" vztahu DOACs a komplikací z registru VZP

2. Pracovní skupina intervenční kardiologie

 • Léčba restenóz koronárních tepen
 • Nové technologie v intervenci chronických totálních okluzí
 • MikroRNA jako nové markery koronárních in-stent restenóz
 • 3D tisk intrakardiálních struktur na podkladě dat z 3D echokardiografie
 • Nekoronární intervence - TAVI, Mitraclip - diagnostika chlopenních vad, zvyšování periprocedurální bezpečnosti

3. Pracovní skupina echokardiografie

 • Identifikace nemocných s TTR amyloidózu a potenciální možnosti léčby
 • 3D tisk intrakardiálních struktur na podkladě dat z 3D echokardiografie
 • Korelace 3D speckle tracking strain vs. MRI tagging/feature tracking

4. Pracovní skupina endoskopie

 • Endoluminální bariatrické výkony / bariatriká chirugie

5. Pracovní skupina Diabetologie a Metabolických chorob

 • Standardní vs intenzivní režim rehabilitace a nutrice u pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče

6. Pracovní skupina nefrologie

 • Akutní eliminační metody / Akutní renální poškození

Zveřejněno / aktualizováno: 15. 09. 2021