OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav fyziologie a patofyziologie > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
Vedení UFY
Veselý Jaroslav, prof. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
email:
telefon: 553 46 1774
Petřeková Karin, Mgr.
tajemnice ústavu, pedagogický poradce
email:
telefon: 553 46 1773
Sekretariát UFY
Tilečková Barbora, Bc.
sekretářka
email:
telefon: 553 46 1771
Členové ústavu
Profesoři
Jirák Zdeněk, prof. MUDr., CSc.
činnost: fyziologie, fyziologie práce a ergonomie
email:
telefon: 553 46 1776
Maršálek Petr, prof. MUDr. RNDr., Ph.D.
činnost: fyziologie
email:
telefon:
Veselý Jaroslav, prof. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
činnost: patofyziologie
email:
telefon: 553 46 1774
Docenti
Franěk Miloslav, doc. MUDr., Ph.D.
činnost: fyziologie
email:
telefon:
Vaculín Šimon, doc. MVDr., Ph.D.
činnost: fyziologie
email:
telefon: 553 46 3530
Odborní asistenti
Bužga Marek, Mgr., Ph.D.
činnost: fyziologie, fyziologie práce
email:
telefon: 553 46 1770
774 761 581
Mičaník Tomáš, Mgr.
činnost: patofyziologie
email:
telefon: 553 46 1779
Mizerová Vladislava, Mgr., Ph.D.
činnost: fyziologie, výživa
email:
telefon:
Petřeková Karin, Mgr.
tajemnice ústavu, pedagogický poradce
činnost: výživa a dietetika
email:
telefon: 553 46 1773
Švorc Pavol, RNDr., PhD.
činnost: fyziologie
email:
telefon: 553 46 1777
Végh Roman, MUDr. Mgr., DiS.
činnost: fyziologie a patofyziologie
email:
telefon:
Závodná Eva, MUDr., Ph.D.
činnost: fyziologie, patofyziologie
email:
telefon: 553 46 1779
Odborní laboranti
Macháčková Jitka, Mgr. email:
telefon: 553 46 1778
Vědečtí pracovníci
Hauptman Karel, MVDr., Ph.D. email:
telefon:
Horká Veronika, DiS.
činnost: výživa a dietetika
email:
telefon: 553 46 3525
Macháčková Jitka, Mgr. email:
telefon: 553 46 1778
Skalná Markéta, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 3512
Závalová Veronika, PharmDr., Ph.D. email:
telefon:
Externisté
Jansová Pavla, Mgr., DiS.
činnost: výživa a dietetika
email:
telefon:
Šimek Jaroslav, Ing., Ph.D.
činnost: mikrobilogie
email:
telefon:
facebook
rss
social hub