Studijní programy - Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Tříleté bakalářské obory:

Dvouleté navazující magisterské obory:

Čtyřletý doktorský obor:

Rigorózní řízení:


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 02. 2024