Rigorózní řízení na Lékařské fakultě OU

Opatření děkana č. 149/2023: Rigorózní řízení LF OU pro akademický rok 2024/2025, Rigorózní řízení ve studijních programech/oborech soubor pdf 0,19 MB

Studijní a zkušební řád Ostravské univerzity - část třetí: Státní rigorózní zkouška absolventů magisterských studijních programů soubor pdf 0,42 MB

Žádost o zahájení rigorózního řízení - e-přihláška + písemná žádost soubor pdf 0,13 MB

Přihláška ke státní rigorózní zkoušce soubor pdf 0,12 MB

Poplatek za státní rigorózní zkoušku soubor pdf 0,21 MB


Informace poskytuje:

Ing. Darina Pyszková
Studijní oddělení
Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
Syllabova 19. 703 00 Ostrava-Vítkovice
telefon: 553 46 1710
email:


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 12. 2023