Rigorózní řízení na Lékařské fakultě OU

Rigorózní řízení v oborech Ošetřovatelství
Studijní obory Ošetřovatelská péče v geriatrii a Ošetřovatelská péče v pediatrii.

Rigorózní řízení v oboru Odborný pracovník v ochraně veřejného zdravíStudijní a zkušební řád Ostravské univerzity - část třetí: Státní rigorózní zkouška absolventů magisterských studijních programů

Žádost o zahájení rigorózního řízení - e-přihláška + písemná přihláška

Přihláška ke státní rigorózní zkoušce

Poplatek za státní rigorózní zkoušku


Informace poskytuje:

Ing. Darina Pyszková
Studijní oddělení
Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
Syllabova 19. 703 00 Ostrava-Vítkovice
telefon: 553 46 1710
email:


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 09. 2019