OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Uchazeč > Doktorské studium a rigorózní řízení > Rigorózní řízení

Rigorózní řízení na Lékařské fakultě OU

Rigorózní řízení v oborech Ošetřovatelství
Studijní obory Ošetřovatelská péče v geriatrii a Ošetřovatelská péče v pediatrii.

Studijní a zkušební řád Ostravské univerzity - část třetí: Státní rigorózní zkouška absolventů magisterských studijních programů

Žádost o zahájení rigorózního řízení - e-přihláška + písemná přihláška

Přihláška ke státní rigorózní zkoušce

Poplatek za státní rigorózní zkoušku


Informace poskytuje:

Ing. Darina Pyszková
Studijní oddělení
Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
Syllabova 19. 703 00 Ostrava-Zábřeh
telefon: 553 46 1710
email:

facebook
rss
social hub