Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

 • Obrázek
 • Obrázek
 • Obrázek
 • Obrázek
 • Obrázek
 • Obrázek
 • Obrázek
 • Obrázek
 • Obrázek
 • Obrázek
 • Obrázek
 • Obrázek
 • Obrázek
 • Obrázek
 • Obrázek
 • Obrázek
 • Obrázek
 • Obrázek
 • Obrázek
 • Obrázek
 • Obrázek
 • Obrázek
 • Obrázek
vlevo vpravo
Personální složení
Nabízené obory
Central European Journal

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU

Charakteristika Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence garantuje a organizuje vzdělávání ve třech tříletých bakalářských studijních programech Všeobecné ošetřovatelství (prezenční a kombinovaná forma studia), Pediatrické ošetřovatelství (prezenční a kombinovaná forma studia) a Porodní asistence (prezenční forma studia). Připravuje absolventy pro poskytování zdravotních služeb v rámci primární, sekundární a terciární péče a prevence, pro poskytování ošetřovatelské péče při onemocnění, rehabilitaci a doléčování. Absolventi jsou schopni poskytovat ošetřovatelskou péči jedincům, rodině, skupině a komunitě ve zdraví a nemoci a tím přispívat k udržení zdraví, k obnově zdraví nebo ke klidnému a důstojnému umírání a smrti. Profesionální příprava studentů je založena na nejnovějších poznatcích vědy a výzkumu.

Ve třech dvouletých navazujících magisterských programech připravuje sestry ke specializované způsobilosti ve studijních programech Ošetřovatelská péče v psychiatrii (prezenční a kombinovaná forma studia), Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (prezenční a kombinovaná forma studia), Ošetřovatelská péče v interních oborech (prezenční a kombinovaná forma studia). Porodní asistentky jsou vzdělávány v magisterském studijním programu Komunitní péče v porodní asistenci (prezenční a kombinovaná forma studia). Po úspěšném vykonání státní rigorózní zkoušky mohou absolventi magisterských studijních programů v téže nebo příbuzné oblasti studia získat akademický titul „PhDr.“ v rámci rigorózního řízení ve studijním programu Ošetřovatelství.

Ve čtyřletém doktorském studijním oboru Ošetřovatelství (prezenční a kombinovaná forma studia) jsou připravováni ošetřovatelští odborníci pro samostatnou vědeckou činnost, pro výukové činnosti v terciárním vzdělávání.

Pracoviště garantuje a zajišťuje výuku ošetřovatelských předmětů fakulty, dále předměty zabývající se holisticky člověkem ve zdraví a nemoci včetně jeho prostředí – např. psychologické předměty, etika, organizace a řízení zdravotnictví. Řízená klinická ošetřovatelská praxe je zajišťována mentory vzdělanými v certifikovaném mentorském kurzu.

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence se zaměřuje na rozvoj oboru ošetřovatelství, na reflexi problémů ošetřovatelské praxe v teoretické i praktické rovině. Pracovníci ústavu organizují a realizují v oblasti ošetřovatelství mezinárodní sympozia, odborné semináře a kurzy v rámci celoživotního vzdělávání (certifikovaný kurz Mentor klinické praxe, specializační vzdělávání v oborech Psychiatrická sestra, Sestra pro péči v interních oborech, celoživotní vzdělávání v programu Všeobecné ošetřovatelství). Zahraniční spolupráce je realizována v rámci bilaterálních smluv (Northern Arizona University, USA; Narh-Bita School of Nursing, Ghana; National Taipei College of Nursing, Taiwan); University of Toliara, Madagaskar; Tung Wah College, Hong Kong; University of East Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Astana Medical University, Kazachstán; Karaganda Medical University, Kazachstán; Kazakh National Medical University, Kazachstán) a mobilit Erasmus+ (40 institucí z 20 zemí). Pracovníci participují na několika mezinárodních projektech, pracoviště je členem evropské sítě vysokých škol Florence Network - European Co-operation in Nursing and Midwifery in Higher Education.


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 09. 2023

facebook
instagram
twitter
rss
social hub