Trendy v pediatrickém ošetřovatelství a porodní asistenci I

logolink

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence; Česká asociace sester – sekce neonatologická, sekce pediatrická; Česká komora porodních asistentek, z. s. (ČKPA) pod záštitou děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity doc. MUDr. Rastislava Maďara, PhD., MBA, FRCPS Vás zvou na konferenci

Trendy v pediatrickém ošetřovatelství a porodní asistenci I


23. září 2022 v OstravěUzavření přihlášek: 12. září 2022

Místo konání: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Syllabova 19

Účastnický poplatek: 500 Kč
Účastnický poplatek pro členy ČAS – sekce neonatologické a sekce pediatrické: 250 Kč
Účastnický poplatek pro členy ČKPA: zdarma (nutno doložit potvrzení o zaplacení příspěvku na rok 2022)
Z poplatku bude uhrazen oběd a občerstvení v průběhu konference, elektronický sborník, certifikát.

Kontaktní osoby:Zveřejněno / aktualizováno: 06. 05. 2022