Adaptační kurz Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty OU

Adaptační kurz je obecně určen studentům prvních ročníků oborů Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Pediatrické ošetřovatelství, a jeho cílem je usnadnění a zpříjemnění prvních chvil člověka ve vysokoškolském prostředí.

U nás na Lékařské fakultě spojujeme studenty několika oborů, aby tak došlo k jejich propojení, protože i zvolený obor studia s sebou v budoucím profesním životě přináší multioborovou spolupráci a práci v týmu. Adaptační kurz je zařazen do nabídky volitelných předmětů a ohodnocen kredity. Těsně před začátkem semestru tak mají studenti možnost poznat sami sebe navzájem a také pedagogy, se kterými se budou v průběhu svého studia setkávat. Cílem celého programu je také učení se vzájemné toleranci a spolupráci v týmu.

Co Ti teda účast na adaptačním kurzu přinese?

  • seznámíš se s vyučujícími a ostatními studenty
  • získáš informace o průběhu studia
  • získáš informace o aktivitách, které OU nabízí
  • úspěšným absolvováním kurzu si připíšeš prvních 5 kreditů do svého indexu


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 06. 2021