Organizační tým

Adaptační kurz je pořádán pod záštitou Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence ve spolupráci s vybranými pedagogy, či jinými pracovníky Lékařské fakulty OU už od roku 2009. Kromě pedagogů se budoucím studentům věnují také studenti vyšších ročníků.


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 06. 2021