Projekty a granty
Analýza molekulárních markerů u pacientů s Parkinsonovou nemocí nebo v riziku vzniku Parkinsonovy nemoci
Hlavní řešitelMgr. Eva Augste
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Hodnocení kvality života a funkčního stavu pacientů po resekci plic
Hlavní řešitelMgr. Katka Bobčíková
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Telemedicína v akviziční a rehabilitační fázi I.
Hlavní řešiteldoc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2022
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavřešený
Využití Pentraxinu 3 v diferenciální diagnostice aspergilového syndromu II.
Hlavní řešitelMgr. Radim Dobiáš, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Koagulopatie u pacientů s těžkým průběhem COVID-19 pneumonie
Hlavní řešitelMUDr. Tereza Ekrtová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období5/2019 - 12/2022
PoskytovatelDěkanát LF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Bioimpedance v monitoraci polyneuromyopatie a hyperhydratace kriticky nemocných se zaměřením na PICS.
Hlavní řešitelMUDr. Marcela Káňová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Komplexní studie spolehlivosti mezi hodnotiteli (student, rezident, zkušeným lékař) - kontaktní endoskopie (ECE) a endoskopie s úzkým světelným spektrem
Hlavní řešitelMUDr. Peter Kántor
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Analýza účinnosti moderních imunoterapeutických protilátek a charakterizace mikroprostředí nádoru u extramedulárního mnohočetného myelomu
Hlavní řešitelMgr. Veronika Kapustová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii
Hlavní řešitelMUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.
Období8/2018 - 12/2022
PoskytovatelOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Podporovaná z neveřejných prostředků ČR
Stavřešený
Vytvoření a testování nového MR protokolu pro TCS/MRI fúzovaný obraz u pacientů s Parkinsonovou nemocí
Hlavní řešitelMgr. Jiří Kozel
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vliv transnazální endoskopické operace adenomu hypofýzy na průchodnost nosní dutiny
Hlavní řešitelMUDr. Jakub Lubojacký
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Rozvoj manažerských a komunikačních dovedností - dílčí cíl k efektivní spolupráci
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Imunitní odpověď na SARS-CoV-2.
Hlavní řešitelMgr. Jan Martinek
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vliv přetlakové ventilace na funkci sluchové trubice
Hlavní řešitelMUDr. Michaela Masárová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Srovnání hodnocení stenózy vnitřní karotidy pomocí moderních zobrazovacích metod s vytvořením optimálního algoritmu hodnocení pro duplexní sonografii
Hlavní řešitelDavid Pakizer
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Tělesná kompozice studentů Ostravské univerzity v souvislosti s jejich stravovacím, pohybovým a spánkovým režimem.
Hlavní řešitelMgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Období1/2019 - 12/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Podporovaná z neveřejných prostředků ČR
Stavřešený
Monitorace pohybového aparátu s využitím telemedicínských aplikací v úrazové chirurgii
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Období2/2020 - 12/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Stavřešený
UNIVERZITNĚ PRŮMYSLOVÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM V POKROČILÝCH BIOMEDICÍNSKÝCH A ZDRAVOTNICKÝCH INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH (CEBMI)
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený

1234