Projekty a granty
Aplikace modifikované středomořské stravy u pacientů s rizikem vzniku a diagnostikovanou Parkinsonovou nemoci
Id projektuSGS04/LF/2022
Hlavní řešitelMgr. Nadezhda BORZENKO
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceParkinsonova nemoc (PN) se řadí mezi nejčastější neurodegenerativní onemocnění. Incidence PN stoupá s věkem. Vzhledem k trendu stárnutí populace bude narůstat poptávka na zdravotní péči u daných pacientů. Dostupná terapie PN je v dnešní době pouze symptomatická, kauzální léčba neexistuje. Symptomy PN onemocnění se postupně prohlubují a zhoršují, což prodražuje a znesnadňuje poskytování zdravotní péče pacientům s touto nemocí. Vzhledem k tomu, že faktory životního prostředí jsou spojeny s majoritou případů PN, je důležité pochopit, jakou roli hraje výživa v prevenci a terapie dané choroby. Předmětem velkého výzkumu z hlediska neuroprotektivní výživy je středomořská strava (angl. Mediterranean diet, MD). MD je dieta specifická pro národy žijící na pobřeží Středozemního moře, její základ tvoří ovoce a zelenina, obiloviny, luštěniny, olivový olej jako základní zdroj tuku, ryby a omezené množství masa, mléčných výrobků a červeného vína. Hlavním cílem projektu je modifikovat MD v souladu s aktuálními poznatky v oblasti neuroprotektivní výživy, aplikovat zjištěné poznatky formou nutriční intervence v Nutriční poradně Lékařské fakulty Ostravské univerzity u pacientů v riziku Parkinsonovy nemoci a s diagnostikovanou Parkinsonovou nemocí a prozkoumat účinek nutriční intervence na stravovací zvyklosti, tělesné složení, subjektivní hodnocení kvality života a adherenci k nutriční intervenci. Dalším cílem je zaměřit nutriční intervenci na kompenzaci symptomů spojených s příjmem stravy u pacientů s diagnostikovanou chorobou a vyhodnotit její účinek. Daný projekt může být přínosným pro zlepšení kvality života nemocných PD či osoby riziku rozvoje dané nemoci. Výsledky projektu mohou sloužit jako podklad pro rozvoj poskytování zdravotní a nutriční péči pacientům s PN v České republice.