Projekty a granty
Bioimpedance v monitoraci polyneuromyopatie a hyperhydratace kriticky nemocných se zaměřením na PICS.
Id projektuSGS09/LF/2022
Hlavní řešitelMUDr. Marcela Káňová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceIntenzívní medicína neustále posouvá své hranice, umožňuje přežít kritická onemocnění, včetně náhrady orgánových funkcí při rozvoji multiorgánové dysfunkce MODS. Krátkodobá mortalita se snížila. Stárnoucí populace s sebou nese další výzvy, jako jsou polymorbidita, preexistující kognitivní poruchy, sarcopenie, chronický subklinický zánět (inflammaging). Tito pacienti jsou rizikovými pro řadu infekčních komplikací, včetně současného celosvětového problému SARS-CoV-2. Intenzívní medicína v současnosti čelí novým výzvám. Přes zlepšení krátkodobé prognózy, dlouhodobá prognóza a kvalita života pacientů, kteří přežili kritický stav na ICU, jsou stále nepříznivé. Dlouhodobé následky trvají měsíce až roky. Třetina pacientů není schopna návratu do zaměstnání, až třetina pacientů se nevrátí do zaměstnání, které vykonávali před kritickým onemocněním s ekonomickým a sociálním pozadím, a až čtvrtina pacientů vyžaduje asistenci při denních aktivitách, a to až rok po propuštění z ICU. Ze studie Yende and coll (analýza více jak 2000 septických pacientů), vyplývá smutný výsledek, že až třetina pacientů, kteří opustili ICU, do půl roku zemřeli. Je třeba se zaměřit na možnou prevenci rozvoje Post-intensive care syndromu (PICS). Prevence je obtížná, neboť patogeneze polyneuromyopatie, delirií a PTSD je multifaktoriální. Jde o implementaci řady postupů, které při dodržování redukují riziko rozvoje fyzické, kognitivní i mentální složky PICS.