Výsledky voleb do AS LF OU pro období 2022–2025

Komora akademických pracovníků – sekce teoretických a nelékařských oborů:
Ústav laboratorní medicíny
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Ústav laboratorní medicíny
náhradníci
Ústav laboratorní medicíny
Ústav histologie a embryologie
 
Komora akademických pracovníků – sekce preklinických a klinických oborů:
Katedra chirurgických oborů
Katedra dětského lékařství a neonatologie
Katedra chirurgických oborů
Katedra kraniofaciálních oborů
Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů
náhradníci
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví
Katedra klinických neurověd
Ústav medicíny katastrof
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví
Ústav zobrazovacích metod
Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů
Klinika hematoonkologie
Katedra dětského lékařství a neonatologie
Katedra interních oborů
Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů
 
Komora studentů – sekce lékařských oborů:
Karolína Kyšková
Všeobecné lékařství
Eliška Vaňková
Všeobecné lékařství
Bc. Valeria Skopelidou
Všeobecné lékařství
 
Komora studentů – sekce nelékařských oborů:
David Plovucha
Všeobecné ošetřovatelství
Klára Jarešová
Ochrana veřejného zdraví
Henrieta Žemličková
Ochrana a podpora zdraví
náhradník
Lucie Kepáková
Ochrana a podpora zdraví


Protokol o volbách soubor pdf 0,30 MB


První zasedání nově zvoleného AS LF OU proběhne v pondělí 9. května v 16:00 v místnosti ZY127.


V Ostravě dne 3. května 2022
PaedDr. Jakub Doležel, Ph.D., předseda VK


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 05. 2022