OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav fyziologie a patofyziologie > Výzkumné obezitologické centrum > Publikace a granty

Publikace a granty

Publikace:

 • Machytka, E., Bužga, M., Zonča, P., Lautz, D. B., Ryou, M., Simonson, D. C. a Thompson, C. C. Partial jejunal diversion using an incisionless magnetic anastomosis system: 1-year interim results in patients with obesity and diabetes. GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY. 2017, č. 86, s. 904-912. ISSN 0016-5107.
 • Bužga, M., Švagera, Z., Tomášková, H., Hauptman, K. a Holéczy, P. Metabolic Effects of Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication: an 18-Month Prospective, Observational, Open-Label Study. OBESITY SURGERY. 2017, roč. 1708-0428, č. 27, s. 3258-3266. ISSN 0960-8923.
 • Stanikova, D., Bužga, M., Krumpolec, P., Skopkova, M., Surova, M., Ukropcova, B., Ticha, L., Petrasova, M., Gabcova, D., Huckova, M., Piskorova, L., Bozensky, J., Mokan, M., Ukropec, J., Závacká, I., Klimes, I., Stanik, J. a Gasperikova, D. Genetic analysis of single-minded 1 gene in early-onset severely obese children and adolescents.. PLOS ONE. 2017, roč. 12, s. 1-15. ISSN 1932-6203.
 • Machytka, E., Gaur, S., Chuttani, R., Bojková, M., Kupka, T., Bužga, M., Giannakou, A., Ioannis, K., Mathus-Vligen, E., Levy, S. a Raftopoulos, I. Elipse, the first procedureless gastric balloon for weight loss: a prospective, observational, open-label, multicenter study.. ENDOSCOPY. 2017, roč. 49, s. 154-160. ISSN 0013-726X.
 • Petřeková, K. a Horká, V. Předoperační a pooperační výživa zaměřená na bariatrické pacienty. Výživa a potraviny. 2017, roč. 2017, č. 6, s. 89-90. ISSN 1211-846X.
 • Petřeková, K., Bužga, M., Janoutová, J. a Machytka, E. Význam nutričního poradenství při léčbě obézních pacientů endoskopickými restrikčními metodami. Gastroenterologie a hepatologie. 2017, roč. 71, č. 3, s. 245-250. ISSN 1804-7874.
 • Bužgová, R., Bužga, M., Holéczy, P., Zonča, P.: Evaluation of Quality of Life, Clinical Parameters, and Psychological Distress after Bariatric Surgery: Comparison of the Laparoscopic Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication (2016), Bariatric Surgical Practice and Patient Care, 11 (4), pp. 169-176, www.scopus.com
 • Machytka, E., Gaur, S., Chuttani, R., (...), Levy, S., Raftopoulos, I.: Elipse, the first procedureless gastric balloon for weight loss: a prospective, observational, open-label, multicenter study (2016), Endoscopy, www.scopus.com
 • Bužga, M., Maresova, P., Seidlerova, A., (...), Holéczy, P., Kuča, K.: The influence of methods of bariatric surgery for treatment of type 2 diabetes mellitus (2016), Therapeutics and Clinical Risk Management , 12, pp. 599-605, www.scopus.com
 • Petřeková, K., Bužga, M., Janoutová, J.: Health risks of nutritional deficiencies and supplementation in patients after bariatric surgery | [Nutriční deficity po bariatrických operacích a jejich úprava suplementací] (2016), Prakticky Lekar, 96 (2), pp. 82-86, www.scopus.com
 • Machytka, E., Chuttani, R., Bojkova, M., (...), Levy, S., Gaur, S. : Elipse™, a Procedureless Gastric Balloon for Weight Loss: a Proof-of-Concept Pilot Study (2016), Obesity Surgery , 26 (3), pp. 512-516, www.scopus.com
 • Mizerová, V., Bužga, M., Machytka, E., Seidlerová, A. : Changes in body composition and eating habits of obese patients after intragastric balloon insertion | [Zmêny têlesného slození a stravovatích návyků obézních pacientu po zavedení intragastrického balónu] (2015), Prakticky Lekar, 95 (6), pp. 276-279, www.scopus.com
 • Adamczyk, P., Bužga, M., Holéczy, P., (...), Zonča, P., Pluskiewicz, W.: Bone mineral density and body composition after laparoscopic sleeve gastrectomy in men: A short-term longitudinal study (2015), International Journal of Surgery, 23, pp. 101-107, www.scopus.com
 • Stanikova, D., Surova, M., Buzga, M., (...), Klimes, I., Gasperikova, D.: Age of obesity onset in MC4R mutation carriers (2015), Endocrine Regulations, 49 (3), pp. 137-140, www.scopus.com
 • Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z., Zonča, P.: Laparoscopic gastric plication and its effect on saccharide and lipid metabolism: A 12-month prospective study (2015), Wideochirurgia I Inne Techniki Maloinwazyjne. www.scopus.com
 • Adamczyk, P., Bužga, M., Holéczy, P., (...), Sievänen, H., Pluskiewicz, W.: Body Size, Bone Mineral Density, and Body Composition in Obese Women after Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: A 1-Year Longitudinal Study (2015), Hormone and Metabolic Research. www.scopus.com
 • Machytka, E., Chuttani, R., Bojkova, M., (...), Levy, S., Gaur, S.: Document Elipse™, a Procedureless Gastric Balloon for Weight Loss: a Proof-of-Concept Pilot Study (2015), Obesity Surgery. www.scopus.com
 • Zonca, P., Hoppe, C., Cambal, M., Jacobi, C.A. Gastric stimulation in treatment in type 2 diabetes mellitus (2014) Bratislava Medical Journal, 115 (1), pp. 34-37. www.scopus.com
 • Bužga, M., Evžen, M., Pavel, K., Tomáš, K., Vladislava, Z., Pavel, Z., Švagera, Z. Effects of the Intragastric Balloon MedSil® on Weight Loss, Fat Tissue, Lipid Metabolism, and Hormones Involved in Energy Balance (2014) Obesity Surgery, pp. 1-7. Article in Press. www.scopus.com
 • Śvagera, Z., Buzga, M., Machytka, E., Kušnierová, P., Zavadilová, V. Changes in lipid metabolism and hormones involved in energy balance after implementation of intragastric balloon MEDSIL®
 • (2013) Chemicke Listy, 107 (3), pp. s452-s453. www.scopus.com
 • Pluskiewicz, W., Buzga, M., Holeczy, P., Šmajstrla, V., Adamczyk, P. A comment on 'changes in bone mineral density in women following 1-year gastric bypass surgery' published by Casagrande DS, et al. (2013) Obesity Surgery, 23 (11), p. 1885. www.scopus.com
 • Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z., Šmajstrla, V. Effects of sleeve gastrectomy on metabolism of calcium and vitamin D in extremely obese females (2013) Obesity Surgery, 23 (8), pp. 1315-1316. www.scopus.com
 • Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z., Švorc Jr., P., Zavadilová, V. Effects of sleeve gastrectomy on parameters of lipid and glucose metabolism in obese women - 6 months after operation (2013) Wideochirurgia I Inne Techniki Maloinwazyjne, 8 (1), pp. 22-28. www.scopus.com
 • Bužga, M., Zavadilová, V., Vlčková, J., Oleksiaková, Z., Šmajstrla, V., Tomášková, H., Jirák, Z., Kavková, J. Comparison of various methods for assessment of body fat [Porovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku] (2012) Hygiena, 57 (3), pp. 105-109. www.scopus.com
 • Zavadilová, V., Bužga, M., Chroboková, A., Végh, R., Holéczy, P. Changes in body weight and eating habits of obese patients after sleeve gastrectomy - A pilot study [Změny tělesné hmotnosti a stravovacích zvyklostí obézních pacient? Po tubulizaci žaludku - Pilotní studie] (2012) Gastroenterologie a Hepatologie, 66 (6), pp. 444-449. www.scopus.com
 • Bužga, M., Šmajstrla, V., Bortlík, L., Švagera, Z., Závacká, I., Holéczy, P. Surprisingly low bone density in obese patients undergoing bariatric surgery [Překvapivé nízká kostní denzita u obézních pacientů podstupujících bariatrický chirurgický výkon] (2012) Osteologicky Bulletin, 17 (2), pp. 43-49. www.scopus.com
 • Bužga, M., Holéczy, P., Zavadilová, V., Jirák, Z., Šmajstrla, V., Végh, R., Švagera, Z. Influence of restrictive surgical treatment on body composition in morbidly obese patients: A pilot study [Vliv restrikční chirurgické léčby morbidně obézních pacientek na složení těla: pilotní studie] (2012) Prakticky Lekar, 92 (5), pp. 260-263. www.scopus.com
 • Pluskiewicz, W., Bužga, M., Holéczy, P., Bortlík, L., Šmajstrla, V., Adamczyk, P. Bone mineral changes in spine and proximal femur in individual obese women after laparoscopic sleeve gastrectomy: A short-term study (2012) Obesity Surgery, 22 (7), pp. 1068-1076. www.scopus.com
 • Bužgová, R., Holéczy, P., Bužga, M. Evaluation of health-related quality of life in women 6 months after laparoscopic sleeve surgery [Hodnocení kvality života žen 6 měsíců po laparoskopické tubulizaci žaludku] (2011) Endoskopie, 20 (3), pp. 121-124. www.scopus.com
 • Zavadilová, V., Bužga, M., Jirák, Z., Chroboková, A. Comparison of DXA and BIA in obese women indicated a sleeve gastrectomy - Pilot study [Srovnání metod DXA a BIA u obézních žen indikovaných ke sleeve gastrektomii - Pilotní studie] (2011) Prakticky Lekar, 91 (12), pp. 723-726. www.scopus.com

Granty:

Aktivní grantové projekty
ZdrojRegistrační čísloNázev projektuOd–do
Ukončené grantové projekty
ZdrojRegistrační čísloNázev projektuOd–do
SGS OUSGS24/LF/2016-2017Studie hodnocení bezpečnosti a účinnosti Endoskopické terapie morbidně obézních pacientů.2016-2017
SGS OUSGS06/LF/2014-2015Nutriční deficience u pacientů po restriktivním bariatrickém výkonu2014-2015
SGS OUSGS20/LF/2013Metabolické změny tukové a kostní tkáně po radikálních bariatrických výkonech – II. etapa2013
SGS OUSGS6/LF/2012Epidemiologická deskriptivní studie stavu kostní denzity u adolescentů a mladých dospělých před dosažením vrcholové kostní hmoty2012
SGS OUSGS10/LF/2012Metabolické změny tukové a kostní tkáně po radikálních bariatrických výkonech2012
SGS OUSGS2/LF/2011Posouzení vlivu sleeve resekce žaludku na metabolismus kostní a tukové tkáně2011
SGS OUSGS1/FZS/2010Posouzení vlivu bariatrické léčby u obézních pacientů na metabolismus tukové tkáně – pilotní prováděcí studie pro IGA MZ ČR– I. etapa2010
IGS OU11/1064Posouzení účinnosti intervenčního programu redukce nadváhy a obezity změnou pohybového a výživového režimu - II. etapa2007
IGS OU11/1058Posouzení účinnosti intervenčního programu redukce nadváhy a obezity změnou pohybového a výživového režimu2006
facebook
rss
social hub