OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav fyziologie a patofyziologie > Výzkumné obezitologické centrum > Nutriční poradna

Nutriční poradna

Nutriční poradna je součástí výzkumného obezitologického centra Lékařské fakulty Ostravské univerzity, jehož činnost je zaměřena zejména na snižování nadváhy a obezity úpravou stravovacích návyků. Poradenství zahrnuje hodnocení dosavadních stravovacích zvyklostí, jídeníčků, pohybových aktivit pacienta a poté vypracování komplexního doporučení pro redukci hmotnosti. Součástí poradenství je měření a hodnocení tělesného složení (stanovení množství tělesného tuku, svalové hmoty a množství tělesné vody). Ve stejném rozsahu zajišťujeme nutriční podporu pacientům v rámci klinického výzkumu, zařazených do studie pro endoskopickou nebo chirurgickou léčbu obezity.

Nutriční poradna dále nabízí edukační činnost pro pacienty v rámci doporučené nutriční terapie a to především v oblastech, kde je úprava stravy a doporučení vhodného jídelníčku dlouhodobou až celoživotní záležitostí. Nutriční poradny budou poskytovat zázemí pro odbornou výuku studentů oboru Nutriční terapeut.

Upozornění

Na konzultaci do kterékoliv výše uvedené nutriční poradny je nutné se předem objednat!
Objednat se můžete osobně, případně Vás může objednat zdravotní sestra Vašeho ošetřujícího lékaře.
Po předchozí domluvě je možné domluvit termín i mimo výše uvedené ordinační hodiny.
Termín návštěvy obdržíte nejpozději do 24 hod.
V současné době není možné využít nutriční poradenství bezplatně s úhradou zdravotní pojišťovny.

Pro aktuální informace sledujte facebookovou stránku nutriční poradny.

facebook
rss
social hub