Publikační činnost - IS PUBL
Marian Adamkov, Martina Furjelová, Jaroslav Horáček, Marián Benčat, Peter Kružliak
Rok: 2014, ACTA HISTOCHEM
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Jana Dvořáčková, D. Žiak, P. Hurník, V. Židlík, J. Šustíková, J. Šímová, M. Uvírová, Radoslava Tomanová, M. Kliment, O. Urban
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, I. Urbanovská, J. Cvek, O. Motyka, H. Bielniková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jana Dvořáčková, Irena Urbanovská, David Konvalinka, Magdalena Uvírová, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, Tomáš Paleček, Jiří Drábek
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Martina Furjelová, Mária Kovalská, Katarína Jurková, Jaroslav Horáček, Tereza Carbolová, Marian Adamkov
Rok: 2013, ACTA HISTOCHEM
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Maxdorf
odborná kniha
 
Rok: 2013, Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Jaroslav Horáček, Jitka Kobilková
Rok: 2013, Maxdorf s.r.o., nakladatelství odborné literatury
odborná kniha
 
Rok: 2013, Onkologie
článek v odborném periodiku
 
Martina Furjelová, Mária Kovalská, Zuzana Tatarková, Katarína Jurková, Jaroslav Horáček, Marián Benčat, Marian Adamkov
Rok: 2013, Revue medicíny pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
R. Ondruššek, Jana Dvořáčková, Magdalena Uvírová, Š. Laciok, V. Židlík
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Česko-slovenská patologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Jirka Mačák, Pavel Dundr, Jana Dvořáčková, Petr Buzrla, David Němec
Rok: 2013, Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, Petr Buzrla, J. Ehrmann, S. Brychtová, V. Krhutová, S. Tavandzis, M. Janíková
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Barbora Kubová, Jarmila Šimová, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková, Irena Urbanovská, Radek Měch, Iveta Žebráková, Dušan Žiak, Robert Ondruššek
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Onkologie
článek v odborném periodiku
 
J. Kobilková, J.E. Jirásek, Jaroslav Horáček
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Jaroslav Horáček, R. Tomanová, F. Fakhouri
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Onkologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
ostatní
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
H. Bielniková, R. Tomanová, Jaroslav Horáček, P. Delongová, Jirka Mačák, Jana Dvořáčková
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012, Česko-slovenská patologie a soudní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Biomedical papers
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
J. Kobilková, A. Dohnalová, J.E. Jirásek, M. Strunová, M. Janoušek, Jaroslav Horáček
Rok: 2012, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
J. Kobilková, A. Dohnalová, J.E. Jirásek, M. Strunová, M. Janoušek, Jaroslav Horáček
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
J. Kobilková, A. Dohnalová, M. Strunová, Jaroslav Horáček, M. Janoušek
Rok: 2012, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Horáček, J. Ondruš, V. Kinčeková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
R. Tomanová, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček, P Buzrla, H. Bielniková, M. Pětroš
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
T. Paleček, Radoslava Tomanová, P. Hanzlíková, R. Kacířová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
L. Hozáková, Luděk Rožnovský, M. Mitták, T Bártek, Jana Chmelová, Jana Dvořáčková, L. Kolářová
Rok: 2011, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Cesk Patol
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Onkologie
článek v odborném periodiku