Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
R. Ondruššek, Jana Dvořáčková, Magdalena Uvírová, Š. Laciok, V. Židlík
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Česko-slovenská patologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Jirka Mačák, Pavel Dundr, Jana Dvořáčková, Petr Buzrla, David Němec
Rok: 2013, Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, Petr Buzrla, J. Ehrmann, S. Brychtová, V. Krhutová, S. Tavandzis, M. Janíková
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Barbora Kubová, Jarmila Šimová, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková, Irena Urbanovská, Radek Měch, Iveta Žebráková, Dušan Žiak, Robert Ondruššek
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Onkologie
článek v odborném periodiku
 
J. Kobilková, J.E. Jirásek, Jaroslav Horáček
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Jaroslav Horáček, R. Tomanová, F. Fakhouri
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Onkologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
ostatní
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
H. Bielniková, R. Tomanová, Jaroslav Horáček, P. Delongová, Jirka Mačák, Jana Dvořáčková
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012, Česko-slovenská patologie a soudní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Biomedical papers
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
J. Kobilková, A. Dohnalová, J.E. Jirásek, M. Strunová, M. Janoušek, Jaroslav Horáček
Rok: 2012, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
J. Kobilková, A. Dohnalová, J.E. Jirásek, M. Strunová, M. Janoušek, Jaroslav Horáček
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
J. Kobilková, A. Dohnalová, M. Strunová, Jaroslav Horáček, M. Janoušek
Rok: 2012, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Horáček, J. Ondruš, V. Kinčeková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
R. Tomanová, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček, P Buzrla, H. Bielniková, M. Pětroš
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
T. Paleček, Radoslava Tomanová, P. Hanzlíková, R. Kacířová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
L. Hozáková, Luděk Rožnovský, M. Mitták, T Bártek, Jana Chmelová, Jana Dvořáčková, L. Kolářová
Rok: 2011, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Cesk Patol
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Onkologie
článek v odborném periodiku
 
Hana Bielniková, Jirka Mačák, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, Fádi Fakhouri, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková, Jiří Plášek, Jiří Dokulil
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Jarmila Šimová, David Konvalinka, Barbora Kubová, Irena Urbanovská, Michaela Jalůvková, Magdalena Uvírová, Jana Žmolíková, Iveta Žebráková, Jana Dvořáčková
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Jaroslav Horáček, C. Povýšil, Ivo Šteiner
Rok: 2011, Galén
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
P. Delongová, R. Tomanová, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček, L. Rudinská, J. Šach
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Magdalena Halámka, Jakub Cvek, J. Kubeš, E. Závadová, Pavel Komínek, Jaroslav Horáček, L. Dušek, David Feltl
Rok: 2011, ORAL ONCOL
článek v odborném periodiku
 
K. Šťastný, V. Červinka, J. Siller, K. Havlíček, J. Gatek, M. Vachtová, I. Zedníková, A. Narsanská, B. Sůvová, Jan Dostalík, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček, Petr Buzrla
Rok: 2011, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Martin Fabišovský, Henryk Fikoczek, Jana Dvořáčková, Jan Krhut
Rok: 2011, Klinická urológia
článek v odborném periodiku
 
Martin Fabišovský, Jan Krhut, Henryk Fikoczek, Jana Dvořáčková
Rok: 2011, Česká urologie
článek v odborném periodiku
 
Fádi Fakhouri, Jana Dvořáčková, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, JOURNAL OF NEUROIMAGING
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Československá patologie a soudní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, HISTOPATHOLOGY
článek v odborném periodiku