Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavel Hurník, D. Žiak
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavel Hurník, V. Židlík, D. Žiak, J. Šustíková, Hana Faistová, R. Ondruššek, O. Urban, V. Zoundjiekpon, O. Motyka, Jana Dvořáčková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
T. Uhříková, J. Šrubař, J. Stránský, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Farmakon Press, spol. s r.o.
kapitola v odborné knize
 
R. Ondruššek, D. Žiak, Hana Faistová, Pavel Hurník, V. Židlík, J. Nieslanik, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
František Dorko, P. Giacintov, R. Giacintová, A. Giacintov, P. Rezek, Alžběta Grussmannová
Rok: 2017, International Journal of Current Medical and Pharmaceutical Research
článek v odborném periodiku
 
H. Bielniková, Jana Dvořáčková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
B. Putnová, M. Buchtová, Pavel Hurník, D. Žiak, V. Jekl, K. Hauptman, P. Fictum, J. Štembírek
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Pavel Hurník, D. Žiak, Magdalena Uvírová, V. Židlík, J. Šustíková, Hana Faistová, Ondřej Urban, M. Kliment, E. Nohynkova, Jana Dvořáčková
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Pavel Hurník, Jana Dvořáčková, D. Žiak, Magdalena Uvírová, V. Židlík, J. Šustíková, R. Ondruššek, O. Urban, M. Fojtík, Petr Dítě
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavel Hurník, D. Žiak, M. Uvírová, V. Židlík, J. Šustíková, R. Ondruššek, M. Kliment, O. Urban, P. Fojtík, E. Nohýnková, Jana Dvořáčková
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Pavel Hurník, D. Žiak, M. Uvírová, V. Židlík, J. Šustíková, R. Ondruššek, M. Kliment, O. Urban, P. Fojtík, E. Nohýnková, Jana Dvořáčková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
M. Klosová, Magdalena Uvírová, D. Žiak, Hana Faistová, A. Jalůvková, V. Dolinová, Jana Dvořáčková
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
M. Klosová, Magdalena Uvírová, D. Žiak, Hana Faistová, A. Jalůvková, V. Dolinová, Jana Dvořáčková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
B. Putnová, H. Dosedělová, I. Putnová, J. Štěmbírek, Z. Daněk, Pavel Hurník, M. Buchtová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
M. Urík, Pavel Hurník, D. Žiak, J. Machač, I. Šlapák, O. Motyka, Jana Vaculová, Jana Dvořáčková
článek v odborném periodiku
 
M. Urík, D. Žiak, Pavel Hurník, J. Machač, I. Šlapák, O. Motyka
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
M. Urík, D. Žiak, Pavel Hurník, J. Machač, I. Šlapák, O. Motyka
Rok: 2016, Otorinolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Česko-slovenská patologie
článek v odborném periodiku
 
Jirka Mačák, K. Němejcová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jirka Mačák, K. Němejcová
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
D. Konvalinka, Irena Urbanovská, J. Mazurová, I. Žebráková, L. Trombik, A. Hopenštoková, B. Kubová, R. Měch, L. Schreiberová, J. Šimová, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
A. Jalůvková, D. Konvalinka, J. Mazurová, Magdalena Uvírová, D. Žiak, Pavel Hurník, M. Klosová, Jana Dvořáčková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
D. Konvalinka, Irena Urbanovská, J. Mazurová, I. Žebráková, L. Trombik, A. Hopenštoková, B. Kubová, R. Měch, L. Schreiberová, J. Šimová, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jana Vaculová, Pavel Hurník, O. Motyka, J. Gallo, D. Žiak, Jana Dvořáčková
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
A. Hopenštoková, I. Žebráková, L. Kalábová, J. Šimová, D. Konvalinka, R. Měch, B. Kubová, Magdalena Uvírová, Irena Urbanovská, J. Mazurová, Nina Dvořáčková, Jana Dvořáčková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
V. Židlík, Pavel Hurník, Magdalena Uvírová, D. Žiak, J. Šustíková, Hana Faistová, O. Urban, M. Kliment, Jana Dvořáčková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jana Dvořáčková, H. Bielniková, Karol Zeleník, K. Čabanová, H. Barošová, M. Uvírová, Jana Kukutschová
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
H,. Bielniková, M. Kadalová, D. Žiak, P. Hurník, R. Tomanová, Jana Dvořáčková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
H,. Bielniková, M. Kadalová, D. Žiak, P. Hurník, R. Tomanová, Jana Dvořáčková
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
I. Žebráková, A. Hopenštoková, J. Šimová, B. Kubová, L. Schreiberová, Magdalena Uvírová, Irena Urbanovská, D. Konvalinka, R. Měch, J. Mazurová, Nina Dvořáčková, Jana Dvořáčková
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
A. Hopenštoková, J. Šimová, B. Kubová, L. Schreiberová, Magdalena Uvírová, Irena Urbanovská, D. Konvalinka, R. Měch, J. Mazurová, Nina Dvořáčková, Jana Dvořáčková
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
I. Žebráková, A. Hopenštoková, J. Šimová, B. Kubová, L. Schreiberová, Magdalena Uvírová, Irena Urbanovská, D. Konvalinka, R. Měch, J. Mazurová, Nina Dvořáčková, Jana Dvořáčková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Iveta Szotkovská, Jana Dvořáčková, R. Ondruššek, V. Židlík, J. Haferník, J. Bartusková, P. Dundr, M. Michal
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Iveta Szotkovská, Jana Dvořáčková, R. Ondruššek, V. Židlík, J. Haferník, J. Bartusková, P. Dundr, M. Michal
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)