Publikační činnost - IS PUBL
Jarmila Šimová, David Konvalinka, Barbora Kubová, Irena Urbanovská, Michaela Jalůvková, Magdalena Uvírová, Jana Žmolíková, Iveta Žebráková, Jana Dvořáčková
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Jaroslav Horáček, C. Povýšil, Ivo Šteiner
Rok: 2011, Galén
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
P. Delongová, R. Tomanová, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček, L. Rudinská, J. Šach
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Magdalena Halámka, Jakub Cvek, J. Kubeš, E. Závadová, Pavel Komínek, Jaroslav Horáček, L. Dušek, David Feltl
Rok: 2011, ORAL ONCOL
článek v odborném periodiku
 
K. Šťastný, V. Červinka, J. Siller, K. Havlíček, J. Gatek, M. Vachtová, I. Zedníková, A. Narsanská, B. Sůvová, Jan Dostalík, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček, Petr Buzrla
Rok: 2011, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Martin Fabišovský, Henryk Fikoczek, Jana Dvořáčková, Jan Krhut
Rok: 2011, Klinická urológia
článek v odborném periodiku
 
Martin Fabišovský, Jan Krhut, Henryk Fikoczek, Jana Dvořáčková
Rok: 2011, Česká urologie
článek v odborném periodiku
 
Fádi Fakhouri, Jana Dvořáčková, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, JOURNAL OF NEUROIMAGING
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Československá patologie a soudní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, HISTOPATHOLOGY
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, NEOPLASMA
článek v odborném periodiku
 
Martin Kliment, Ondřej Urban, M. Čegan, P. Fojtík, P. Faltl, Jana Dvořáčková, Martin Loveček, Martin Straka, František Jalůvka
Rok: 2010, SCAND J GASTROENTERO
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, SCAND J GASTROENTERO
článek v odborném periodiku
 
Jirka Mačák, I. Falkova, J. Šmardova
Rok: 2010, Československá patologie a soudní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Jirka Mačák, A. Skálová
Rok: 2009, Československá patologie a soudní lékařství
článek v odborném periodiku
 
L. Stefancikova, M. Moulis, P. Fabian, I. Falkova, I. Vasova, L. Kren, Jirka Mačák
Rok: 2009, Journal of Clinical Pathology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, LASER MED SCI
článek v odborném periodiku
 
M. Džingozovová, J. Skříčková, Jirka Mačák, K. Múčková, Z. Adam
Rok: 2009, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Československá patologie a soudní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Jana Dvořáčková, M. Čegan, L. Čeganová, Magdalena Uvírová, M. Tichý, V. Tichá, P. Čejka, A. Macháčková, J. Štěrba, Dušan Žiak
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
P. Širůček, P. Václav, T. Hrbáč, Jana Dvořáčková
Rok: 2008, Hellenic journal of nuclear medicine
článek v odborném periodiku
 
P. Vítek, J. Bureš, Vladimír Hořava,ml.
Rok: 2008, Česká a Slovenská Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku
 
Jirka Mačák, .. A Kol.
Rok: 2008, ONCOGENE
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Rozhl. chir.
článek v odborném periodiku
 
Jana Dvořáčková, Magdalena Uvírová
Rok: 2007, NEOPLASMA
článek v odborném periodiku
 
Jana Dvořáčková, J. Štěrba, L. Čeganová, M. Čegan, M. Tichý, Ivan Janík, J. Hubáček
Rok: 2007, Československá patologie
článek v odborném periodiku
 
Jana Dvořáčková, L. Čeganová, J. Štěrba, A. Nedbálek, Z. Kolář
Rok: 2006, Československá patologie
článek v odborném periodiku
 
Pavlína Plevová, A. Křepelová, M. Papežová, Jana Dvořáčková
Rok: 2004, NEOPLASMA
článek v odborném periodiku
 
Jirka Mačák, Jana Mačáková
Rok: 2004, Grada Publishing, a. s.
odborná kniha