Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Martina Hovoráková, Oldřich Zahradníček, Martin Bartoš, Pavel Hurník, Jiří Stránský, Jan Štembírek, Abigail S. Tucker
článek v odborném periodiku
 
J. Tokarčík, D. Slížová, I. Andrašina, Jana Vaculová
Rok: 2020, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku
 
Pavel Hurník, D Žiak, J Dluhošová, V Židlík, J Šustíková, M Uvírová, O Urban, Jana Dvořáčková, E Nohýnková
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Kristina Čabanová, Hana Bielníková, Oldřich Motyka, Pavlína Peikertová, Kateřina Dědková, Jana Dvořáčková, Kamila Hrabovská, Jana Kukutschová
článek v odborném periodiku
 
Barbora Puntová, Pavel Hurník, Vladimír Jekl, Dušan Žiak, Vladimír Machoň, Miša Skořič, Jiří Stránský, Jan Štembírek
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Milan Uhrík, Pavel Hurník, Dušan Žiak, Josef Machač, Ivo Šlapák, Oldřich Motyka, Petr Jabandžiev
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
R. Ondruššek, Dušan Žiak, J. Žmolíková, J. Nieslaník, L. Kučerová, M. Powell, B. Mičulková, Pavel Hurník, M. Uvírová, Jana Dvořáčková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jaroslav Klát, Aleš Mladenka, Jana Dvořáčková, Sylva Bajsová, Ondřej Šimetka
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Klát, Aleš Mladenka, Jana Dvořáčková, Sylva Bajsová, Ondřej Šimetka
článek v odborném periodiku
 
Pavel Hurník, V. Židlík, M. Sporková, J. Štembírek, Zuzana Čermáková, B. Putnová, M. Buchtová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Kristina Čabanová, Kamila Hrabovská, Petra Matějková, Kateřina Dědková, Vladimír Tomášek, Jana Dvořáčková, Jana Kukutschová
článek v odborném periodiku
 
R. Ondruššek, Dušan Žiak, M. Uvírová, Jana Dvořáčková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Mária Wozniaková, Patricie Delongová, V. Židlík, Š. Reguli, P. Hanzlíková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
R. Ondruššek, D. Žiak, P. Važan, V. Židlík, B. Šnajdrová, Pavel Hurník, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavel Hurník, D. Žiak, V. Židlík, R. Ondruššek, P. Rulíšek, J. Žmolíková, I. Kubelková, P. Vážan, Iveta Szotkovská, H. Bielniková, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
M. Urík, Pavel Hurník, D. Žiak, J. Machač, I. Šlapák, O. Motyka
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jana Vaculová, Pavel Hurník, J. Gallo, D. Ziak, O. Motyka
Rok: 2018, ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA
článek v odborném periodiku
 
D. Žiak, Pavel Hurník, M. Urik, J. Nieslanik, L. Kučerová, I. Slapak, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavel Hurník, D. Žiak, V. Židlík, I. Urík, I. Šlapák, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
B. Šnajdrová, Pavel Hurník, V. Židlík, D. Žiak, L. Kučerová, A. Jalůvková, J. Šustíková, O. Urban, P. Fojtík, V. Zoundjiekpon, M. Uvírová, Jana Dvořáčková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavel Hurník, V. Židlík, D. Žiak, M. Sporková, J. Štembírek, M. Buchtová, Zuzana Čermáková, Jana Dvořáčková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Mária Gamratová, Patricie Delongová, T. Hulínová, S. Brychtová, J. Dvořáčková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Irena Urbanovská, Žaneta Šenková, Barbora Skugarevská, M. Smolíková, S. Pitronová, R. Lipina, T. Geryk, J. Šimová, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
J. Sagan, Petr Širůček, P. Folwarczny, M. Sporková, Pavel Hurník
Rok: 2018, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
R. Měch, I. Urbanovská, J. Šímová, I. Žebráková, I. Janáčková, J. Žmolíková, S. Pitronová, R. Lipina, Jana Dvořáčková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
L. Havrlentova, Hana Faistová, M. Mazur, D. Ziak, S. Polak
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
M. Urík, Pavel Hurník, D. Žiak, J. Machač, I. Šlapák, O. Motyka, J. Vaculová
Rok: 2017, Otorinolaryngologie a Foniatrie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
P. Psotová, T. Uhříková, Jiří Stránský, Michal Hájek, Pavel Hurník
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
V. Židlík, Magdalena Uvírová, D. Žiak, Hana Faistová, J. Nieslanik, Jana Dvořáčková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
M. Urík, Pavel Hurník, D. Žiak, J. Machač, I. Šlapák, O. Motyka, Jana Dvořáčková, P. Jabandžiev
Rok: 2017, Otorinolaryng. a Foniat.
článek v odborném periodiku
 
T. Büchler, Jana Dvořáčková, Jana Prausová, Nina Dvořáčková, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Marek Babjuk, Tomáš Pavlík, Jiří Finek
Rok: 2017, Farmakon Press, spol. s r. o.
odborná kniha
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)