Ošetřovatelská péče v interních oborech / Kontakty

Kontakty:
doc. PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD.
garant kurzu Oš. péče v interních oborech
e-mail:
telefon:553 46 1610
731 682 560
Mgr. Zuzana Košutová
garant specializačního vzdělávání Oš. péče v interních oborech
e-mail:
telefon553 46 1609
Bc. Renáta Žemlová
sekretářka Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence
e-mail:
telefon553 46 1608

Zveřejněno / aktualizováno: 31. 10. 2023