Úvod do psychosomatiky aneb hubnutí není jen o kvalitní stravě

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Ústav fyziologie a patofyziologie a Nutriční poradna LF OU vás zvou na odborný seminář

„Úvod do psychosomatiky aneb hubnutí není jen o kvalitní stravě“
s PhDr. Pavlem Moravcem, Ph.D.

Vážení a milí, připravili jsme pro Vás další vzdělávací akci – seminář zaměřený na problematiku psychosomatiky. Téma jsme pro Vás zvolili pro svoji aktuálnost, a proto se budeme těšit na nejen na samotnou přednášku, ale také bohatou diskusi!

Program:

Zahájení semináře: 15:00

Přednášející je pan PhDr. Pavel Moravec, Ph.D., psycholog, vystudoval teologii na Lateránské univerzitě v Římě a od roku 2002 působí v duchovní službě. Dále vystudoval jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde pokračoval v postgraduálním studiu v oboru klinická psychologie. Je absolventem psychoterapeutického výcviku v Gestalt-psychoterapii a věnuje se psychoterapeutickému poradenství. Působí také na katedře Pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a přednáší i na Masarykově univerzitě v Brně. Ve svých výzkumech se mimo jiné věnuje psychologickým aspektům spirituality.

Cílem přednášky je představit základní teze psychosomatiky. Poté budou rozebrány oblasti, ve kterých se psychosomatika nejčastěji projevuje, přičemž důraz bude dán na choroby související s trávicím traktem. Přednáška bude doplněna o příklady z praxe přednášejícího.

Délka trvání semináře jsou 2 hod./hybridní forma (na místě nebo on-line)

Předpokládaný konec semináře: 17:00

Organizátor semináře:

Garant semináře:

Důležité informace

Místo konání semináře:

Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Syllabova 19
Ostrava – Vítkovice, 700 30
budova ZY, aula LF OU ZY 373

Nebo on-line účast na semináři (odkaz k přihlášení Vám bude zaslán po zaplacení semináře)

Doprava do místa konání semináře:

Spojení tramvaj DPO:
Linka 7, 11 – zastávka Palkovského
Linka 2, 3, X3, 12. 19 – Zastávka Ředitelství Vítkovic

Spojení autobus DPO:
Linka 26, 57, 59 – Zastávka Ředitelství Vítkovic
Linka 57 – Zastávka Lékařská fakulta

Aktuální informace o výlukách

Registrační poplatek: 150 Kč
Studenti Ostravské Univerzity: 50 Kč

Platba pouze převodem na základě pokynů k platbě, které obdržíte po přihlášení.

Přihlášky:

elektronicky, přes elektronický formulář. Přihlášky přijímáme do 10. května 2023 vč.

Další informace:

  • Poslední termín pro zaplacení registračního poplatku: 12. května 2023
  • Registrace při osobní účasti před zahájením semináře: 12. května 2023 od 14:30 hod. do 15:00 hod. v prostorách před aulou ZY 373
  • Doklad o zaplacení Vám vystavíme při registraci na seminář (na požádání)
  • Výstupem semináře je „Osvědčení o absolvování semináře“ pro každého přihlášeného jednotlivce
  • Občerstvení při osobní účasti zajištěno
  • Přestávka v průběhu konání semináře 20 minut

Více informací na:

Leták ke stažení soubor pdf 0,39 MB

Kontaktní osoba:

Mgr. Nadezhda Borzenko
telefon: 731 420 288, 553 46 3525
e-mail: ,
Ústav fyziologie a patofyziologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita,
Syllabova 19, Ostrava – Vítkovice, 700 30


medailonek


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 04. 2023