Charakteristika Ústavu fyziologie a patofyziologie

Ústav fyziologie a patofyziologie je pracoviště s náplní pedagogickou, vědecko-výzkumnou, expertizní a zdravotnickou činností.

Výzkumné směry a služby

Ústav zajišťuje výuku v předmětech fyziologie a patologická fyziologie pro obor Všeobecné lékařství a výuku fyziologie a patologické fyziologie pro všechny bakalářské studijní obory akreditované na LF OU. Ze specializovaných oborů ústav zajišťuje a garantuje výuku v předmětech fyziologie práce a ergonomie, speciální vyšetřovací metody ve fyziologii práce, civilizační nemocí a fyziologie výživy pro bakalářské a navazující magisterské obory. Rozsah výuky v přednáškové i praktické části je určen náplní jednotlivých studijních oborů fakulty.

Ústav fyziologie a patofyziologie garantuje a organizuje vzdělávání studentů v bakalářském studijním oboru Nutriční terapeut (končící akreditace v roce 2021) a nově akreditovaném studijním programu Nutriční terapie, jehož cílem je příprava odborných pracovníku působících v oblasti preventivní a léčebné specifické nutriční péče. Studijní program je akreditován jak v prezenční, tak kombinované formě studia. V souvislosti s nabízeným oborem a zaměřením Ústavu fyziologie a patofyziologie je realizováno celoživotní vzdělávání formou kurzů, seminářů a projektů. Sledujte zajímavosti z akcí a novinky z oboru na facebooku nutričních terapeutů LF OU.

Pro výukové účely je ústav vybaven učebnami a laboratořemi umožňujícími výuku na špičkové úrovni v souladu s posledními trendy v medicíně. Praktická cvičení z fyziologie probíhají z části v laboratoři vybavené výukovým systémem PowerLab firmy AD Instruments a z části v hematologické laboratoři. Výukový systém PowerLab umožňuje práci studentů v malých skupinách s možností provádět široké spektrum pokusů pro získání a prohloubení znalostí o funkci jednotlivých orgánových systémů od kardiovaskulárního, dýchacího, svalů až po smysly a nervový systém. Více o laboratoři PowerLab.

Pro fyziologii práce a ergonomii je ústav vybaven laboratoří pro antropometrická měření, měření energetického výdeje, funkční vyšetření kardiopulmonálního systému, přístroji pro měření tepelné zátěže a pro vyšetření pohybové aktivity metodou integrované elektromyografie. Zařízení je využíváno pro pedagogickou i pro vědeckou činnost a v neposlední řadě i expertizní činnost v oblasti sportovní medicíny.


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 01. 2020