Projekty a granty
Screening zdravotního stavu ve odlehlých komunitách Republiky Kongo
Id projektuSGS14/LF/2024
Hlavní řešitelMgr. Petra Macounová
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceObyvatelé odlehlých komunit Republiky Kongo žijí v primitivních podmínkách bez přístupu k pitné vodě a elektrické energii. Chybějící infrastruktura, závislost na vlastní produkci potravin, chudoba a špatná dostupnost zdravotní péče významně negativně ovlivňují zdravotní stav místního obyvatelstva. V těchto oblastech nejsou známa data o nemocnosti infekčních i neinfekčních onemocnění, ani data o celkovém zdravotním stavu. Screening zdravotního stavu proto musí stát na počátku jakýchkoliv intervencí a snah o zlepšení kvality zdravotní péče. Léčba prioritních infekčních onemocnění, jako je např. HIV nebo tuberkulóza, je v místě dostupná díky finanční podpoře nadvládních organizací. Místí kliniky jsou však nedostatečně vybaveny a postrádají diagnostické zázemí, které by tyto nákazy odhalilo. Cílem projektu je realizace screeningu zdravotního stavu obyvatel odlehlých komunit Republiky Kongo. Screening bude zaměřený na na prioritní infekční i neinfekční onemocnění. Bude zahrnovat měření krevního tlaku, glykémie a celkového cholesterolu, hodnocení výživového stavu. Součástí bude také testování na infekční nemoci celosvětového významu, především HIV, tuberkulózu, virovou hepatitidu typu B a C a syfilis. Bude zařazen také onkologický screening, konkrétně test okultního krvácení do stolice. V rámci tohoto screeningu bude vyšetřeno 200 osob.