Projekty a granty
Programy prevence zdraví ve školách
Id projektuSMO_Zdraví_2023_III
Hlavní řešitelMgr. Petra Macounová
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
AnotaceCílem projektu je edukace studentů ZŠ a SŠ prostřednictvím odborných interaktivních výukových programů specifické primární prevence v oblastech: Prevence HIV a sexuálně přenosných nemocí, Prevence kouření, Prevence alkoholu, Prevence infekčních nemocí, Prevence nádorů a Duševní zdraví. Dílčím cílem projektu je vyhodnotit efektivitu vzdělávacích programů a analyzovat faktory, které ovlivňují znalosti před edukací, mezi něž patří např. pohlaví, věk, typ studované školy, případně městská část. Díky vyhodnocení efektivity edukace na základě provedené analýzy by bylo možné zacílit další vzdělávání tam, kde budou zjištěny nedostatečné znalosti. Dostatečné znalosti jsou totiž předpokladem pro následné uplatňování prevence v oblastech zdraví, na které se jednotlivé programy zaměřují.