Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radim Brát, Jaroslav Gaj, Jiří Bárta
článek v odborném periodiku
 
Ondřej Šimetka, Jaroslav Klát, J Gumulec, E Doležálková, D Šalounová
Rok: 2015, TRANSFUS APHER SCI
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Česká urologie
článek v odborném periodiku
 
A Mladěnka, Jaroslav Klát
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
A Mladěnka, Jaroslav Klát
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
A. Mladěnka, Jaroslav Klát
Rok: 2015,
článek v odborném periodiku
 
R Špaček, J Pannová, David Matura, Ondřej Šimetka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petr Kovář, J Daňková Kučerová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Stanislav Czudek, A Pelikán, D Spinczyk, Petr Vávra, Pavel Zonča
Rok: 2015, International Journal of Health Sciences
článek v odborném periodiku
 
Stanislav Czudek, D Spinczyk, D Mištuna
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Stanislav Czudek, D Spinczyk, D Mištuna
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Petr Vávra, Marek Penhaker, M Škrobánková, J Grepl, I Pavlů, J Jurčíková, V Snášel, Matúš Peteja, J Nowaková, M Hasal, D Toman, Pavel Zonča
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
BJ King, T.K. Mann Gow, M. Kida, M.K. Plante, S. Perrapato, Peter Zvara
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
S Bajsová, Libor Ševčík
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petra Guňková, I Guňka, Pavel Zonča, J Dostalík, Peter Ihnát
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ladislav Karník, Petr Vávra
Rok: 2015
patent
 
Otakar Kubala, Petr Jelínek, J Prokop, P Ostruszka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Igor Michalec, M Trávníková, D Šalounová, Ondřej Šimetka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Zdeňka Němečková Crkvenjaš, H Klosová, J Štětinský
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jan Krhut, M. Gärtner
Rok: 2015, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Jan Krhut, Marcel Gartner, Radek Sýkora, Petr Hurtík, Michal Burda, Katarína Zvarová, Peter Zvara
Rok: 2015, UROLOGY
článek v odborném periodiku
 
Petr Vávra, Martina Škrobánková, Jan Grepl, Michal Crha, Marek Penhaker, Jana Jurčíková, Miša Škorič, Petr Raušer, Petr Ostruszka, Peter Ihnát, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Václav Procházka, Dana Šalounová, Nagy Habib, Pavel Zonča
Rok: 2015, Acta Vet. Brno
článek v odborném periodiku
 
L. Martinek, T. Kupka, J. Simova, P. Klvana, M. Bojkova, M. Uvirova, P. Dítě, J. Dvorackova, J. Hoch, Pavel Zonča
Rok: 2015, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Petr Vávra, Marek Penhaker, J Jurčíková, M Crha, M Škrobánková, Patricie Delongová, Peter Ihnát, D Šalounová, N Habib, Pavel Zonča
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Peter Ihnát, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Pavel Zonča
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
J Pannová, David Matura, R Špaček, E Doležálková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
R Špaček, E Doležálková, J Pannová, David Matura
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
David Matura, R Špaček, E Doležálková, J Pannová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
E Doležálková, J Pannová, David Matura, R Špaček
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Mladá fronta a. s.
odborná kniha
 
Rok: 2015, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku